De Nederlandse misère in beeld: augustus/september 2013

Met de publicatie van de resultaten van de detailhandel is het weer tijd voor een update van mijn hoogst persoonlijke misère index; een indicatie van de gezondheid van de Nederlandse consument en de Nederlandse werknemer op basis van een behoorlijk aantal cijferreeksen. En hoewel Klaas Knot een groei in Q3 voor ons land heeft gezien, is er in onderstaand signaal nog niets positiefs te zien:

Ontwikkeling Nederlandse consumentenmarkt en arbeidsmarkt, januari 2008 – augustus/september 2013 (2008 = 0%)

Ontwikkeling Nederlandse consumentenmarkt en arbeidsmarkt, januari 2008 – augustus/september 2013 (2008 = 0%)

De index voor de arbeidsmarkt is in een maand tijd van -33,0% naar -33,7% gezakt. De index voor de consumentenmarkt is weer teruggezakt naar -24,8%, na een lichte stijging in de voorgaande maand. Er is op zijn best dus sprake van een stabilisatie. Is dat het groene waas van Knot?

Maar waar heb ik deze lijnen op gebaseerd? Voor een uitgebreide uitleg, zie de eerste aflevering van deze reeks: De Nederlandse misère in beeld, mei/juni 2013.

Consumentenmarkt
De ontwikkeling van de consumentenmarkt is gebaseerd op de volgende cijferreeksen

  1. Het aantal verkochte nieuwe auto’s (ACEA)
  2. Het aantal verkochte woningen (Kadaster)
  3. De prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen (Kadaster)
  4. De index voor retail non-food (CBS)

Voor elk van deze maandreeksen is de periode van januari 2008 tot heden genomen en een voortschrijdend maandgemiddelde (gebaseerd op het gemiddelde van 12 achtereenvolgende maanden) berekend. Het resultaat is vervolgens omgezet in een procentuele verandering over de looptijd waarbij 2008 als vertrektpunt (0%) is genomen.

En dat geeft het volgende resultaat:

Consumentenmarkt: procentuele verandering cijferreeksen, (2008 = 0%), januari 2008 – augustus/september 2013

Consumentenmarkt: procentuele verandering cijferreeksen, (2008 = 0%), januari 2008 – augustus/september 2013

Na een zeer snelle daling van het aantal verkochte auto’s en de stabilisatie van de afgelopen twee maanden is er nu weer een daling te zien, maar het is prematuur om te voorspellen of er sprake is van een nieuwe periode van verdergaande daling of een tijdelijke dip. Het is afwachten geblazen. De ontwikkeling van het aantal verkochte woningen is zo mogelijk nog grilliger. Geen staat op te maken en dus is het zaak om rustig af te wachten. De prijsindex van koopwoningen en retail non-food blijven zich in een geleidelijke maar negatieve zin ontwikkelen. En als het gevolg van de gevarrieerde richting waarin deze cijferreeksen zich ontwikkelen hebben we een zeer beperkte daling van de index van de consumentenmarkt in vergelijking met vorige maand.

Arbeidsmarkt
De ontwikkeling van de arbeidsmarkt is gebaseerd op de volgende cijferreeksen

  1. Uitzendindex (ABU, RecruitmentMatters)
  2. Het aantal vacatures (Jobfeed)
  3. De werkloosheid (CBS)
  4. Het aantal faillissementen (Faillissementen.com)

Elk van deze reeksen is op dezelfde manier behandeld als beschreven onder Consumentenmarkt, met het volgende resultaat (waarbij de getoonde ontwikkeling van werkloosheid en aantal faillissementen natuurlijk invers is):

Arbeidsmarkt: procentuele verandering cijferreeksen, (2008 = 0%), januari 2008 – augustus/september 2013

Arbeidsmarkt: procentuele verandering cijferreeksen, (2008 = 0%), januari 2008 – augustus/september 2013

Dus… Waar de consumentenmarkt tenminste nog wat variatie in de trendlijnen laten zien is er hier slechts 1 richting te zien; daling. Er is slechts variatie in de snelheid van de daling te zien, waarbij de werkloosheid de grootste daling gedurende de looptijd laat zien. Vacaturevolume en uitzendindex laten een relatief langzame en licht vertragende daling zien, en dat is het meest positief nieuws wat er te vertellen valt over deze set aan cijferreeksen. 

Misère index
De combinatie van de ontwikkeling van deze trendlijnen voor consumenten en werknemers is dus de misère index en die is schokkend slecht:

Misère index, (2008 = 0%), januari 2008 – augustus/september 2013

Misère index, (2008 = 0%), januari 2008 – augustus/september 2013

Tja, het is maar goed dat de president van de Nederlandsche Bank stelt dat het in Q3 beter is gegaan dan in Q3 van 2012. Want anders zou ik toch zomaar denken dat het een stuk slechter is gegaan.

Geef een reactie