Op dit moment zijn er 7 werklozen per vacature

Onze arbeidsmarkt verkeert nog altijd in een deplorabele staat, ook al blijft het werkloosheidspercentage in september steken op hetzelfde niveau als in augustus. Met als meest in het oog springende probleem het grote, en snel groeiende, aantal werklozen per vacature. De ontwikkeling van deze ratio sinds 2007 ziet er als volgt uit:

Aantal werklozen per vacature (exclujsief bijbanen, vakantiebanen en vrijwilligerswerk), per maand en voortschrijdend 12-maands gemiddelde, januari 2007 – september 2013. Bron: CBS, Textkernel

Aantal werklozen per vacature (exclusief bijbanen, vakantiebanen en vrijwilligerswerk), per maand en voortschrijdend 12-maands gemiddelde, januari 2007 – september 2013. Bron: CBS, Textkernel

Op basis van de maandcijfers zijn er nu 7,5 werklozen per vacature, de trendlijn op basis van het 12-maands gemiddelde staat op precies 7 werklozen per vacature.

Geef een reactie