Waar blijft een ambassadeur Aanpak werkloosheid vrouwen?

Er begint een zorgwekkend beeld tevoorschijn te komen als we in wat meer detail naar de ontwikkeling van de werkloosheid in recente maanden kijken. Want de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt lijkt plotseling in rap tempo te verslechteren.

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

Waar de werkloosheid van mannen in recente maanden dus is gedaald is die van vrouwen alleen nog maar verder gestegen. Waarbij in september de hoogste werkloosheid tot op heden werd gemeten, nog maar een olifantshaar verwijderd van 9% werkloosheid. Wat is hier aan de hand?

De stijging van de werkloosheid onder vrouwen is niet beperkt tot 1 leeftijfsgroep, maar komt bij alle leeftijdsgroepen voor. Net zoals de daling van de werkloosheid onder mannen zich ook bij alle leeftijdsgroepen toont:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25-jarigen,  mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25-jarigen,  mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

De werkloosheid onder jeugdige vrouwen heeft een nieuw record van 18,2% bereikt terwijl de werkloosheid onder mannen is gedaald naar 15%.

Ook in de leeftijdsgroep van 24 – 45-jarigen is een vergelijkbaar beeld te zien:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45-jarigen, mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45-jarigen, mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

Hier is de hoogste werkloosheid weliswaar onder mannen, maar er is sprake van een mogelijke aftopping, als is een daling in 1 maand nog geen zekerheid natuurlijk. Maar bij vrouwen is wel een nieuw record bereikt als het om de werkloosheid gaat: 7,5%.

Een zeer opvallende ontwikkeling in dit verband is te zien onder de groep vrouwen van 45 – 65 jaar:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65-jarigen, mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65-jarigen, mannen (blauw) en vrouwen (roze),

Hier is sprake van een onveranderd sterke stijging van de werkloosheid (in september naar exact 8%) terwijl de werkloosheid onder mannen in de maanden juli – september alleen maar is gedaald.

De reden voor deze voortgaande stijging lijkt te liggen in een discrepantie tussen de voortgaande groei van de vrouwelijke beroepsbevolking in dit leeftijdssegment en het niet langer meegroeiende werkzame deel van deze beroepsbevolking, zoals in onderstaande grafiek zeer duidelijk word getoond:

Omvang beroepsbevolking (blauw) en werkzame beroepsbevolking (rood), *1.000, 45 – 65-jarige vrouwen, januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

Omvang beroepsbevolking (blauw) en werkzame beroepsbevolking (rood), *1.000, 45 – 65-jarige vrouwen, januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

Sinds de tweede helft van 2012 is er sprake van een stagnatie bij de ontwikkeling van het werkzame deel van de vrouwelijk beroepsbevolking onder 45 – 65-jarigen.

Terwijl zowel het mannelijke als vrouwelijke deel van de beroepsbevolking in deze leeftijdsgroep blijft groeien (vergrijzing) is het in de laatste maanden het vrouwelijke deel dat hiervan de wrange vruchten plukt in de vorm van een stijgende werkloosheid. Dit kan goed zichtbaar gemaakt worden via de netto arbeidsparticipatie:

Netto arbeidsparticipatie, mannen (blauw), vrouwen (roze), januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

Netto arbeidsparticipatie, mannen (blauw), vrouwen (roze), januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

In september 2012 bereikte de netto arbeidsparticipatie onder 45 – 65-jarige vrouwen een piek, sindsdien is er sprake van een zeer lichte daling. In dezelfde tijd is de arbeidsparticipatie van45 – 65-jarige mannen alleeen maar gestegen.

Wat is hier aan de hand? En waar blijft een ambassadeur Aanpak werkloosheid voor de (rijpere) vrouw?

Geef een reactie

3 Comments