ABU: ook in periode 10 wederom krimp

Logotype ABUEn hoewel we ondertussen in het vierde kwartaal zijn aangekomen is ook in periode 10 van dit jaar slechts krimp te melden:

In periode 10 (week 37 – 40) daalde het aantal uitzenduren met 2% en de uitzendomzet nam af met 1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Maar met die 2% krimp zitten we wel meteen op het laagste niveau van dit jaar en is de krimp gelijk aan die van periode 2. En dat is in alle treurnis dan toch een klein positief signaal dat het met de krimp de ‘goede’ kant opgaat.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2011 t/m 2013 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2011 t/m 2013

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2011 t/m 2013

We hebben sinds de tweede periode van dit jaar dus niet meer zo’n kleine krimp gezien. Desondanks is het een krimp waarmee we dus voor de 23e achtereenvolgende periode geen groei kunnen melden van de uitzendindex. En daar wordt natuurllijk niemand vrolijk van.

We hebben ondertussen de financiele resultaten over het 3e kwartaal van Manpower (+2% cc) en USG People (-2%) gehad en daaruit lijkt in ieder geval een minder negatieve tendens naar voren te komen. Het is echter nog wachten op Randstad en Adecco voordat we hierover meer zekerheid hebben. Maar de tekenen staan wat gunstiger.

Door het resultaat over periode 10 blijft de trendlijn van de index op basis van de ABU cijfers gestaag naar beneden gaan. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100)

De trendlijn blijft dalen maar er is dit keer wel een vertraging zichtbaar geworden in die daling. En dat is zonder meer een prettig beeld. Door de vertraging van de daling komt het dieptepunt van 2009, toen een waarde van 74,0 werd bereikt, tenminste iets minder snel naderbij. Op dit moment staat de teller stil op 76,4; slechts 2,3 punten boven dat dieptepunt . Maar waar we in het afgelopen jaren nog gemiddeld 0,3% per periode daalden is dat nu teruggelopen tot slechts 0,16%. En dat is hoopvol te noemen. Laten we daarom hopen dat deze remmende daling zich in komende periodes voortzet en misschien zelfs omklapt richting een heel klein plusje?

Ontwikkelingen per sector
Net als in de vorige periodes laten alle sectoren ook in deze periode wederom een krimp zien. De sector Medisch krimpt met maar liefst 28%. De sectoren Administratief en Industrie krimpen met slechts 1% terwijl de sector Techniek met 3% krimpt.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

image

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sector

De sector Medisch blijft maar in een vrije val en lijkt nu zelfs op weg naar de ongekende indexgrens van 40 door een val van maar liefst 1,1% in slechts 1 periode. Wat blijft er nog eigenlijk over van medisch uitzenden? Wanneer stopt het ongekende tempo van krimp voor deze sector nou eindelijk eens een keer?

Als gevolg van de daling heeft de sector Administratief  nu precies de indexgrens van 70 bereikt, hoewel bij vijf cijfer achter de komma het blijkt dat ze met een olifantshaar onder die grens is uitgekomen. Maar dat is daadwerkelijk als haarkloverij te kenmerken. De krimp is dus minimaal maar het blijft een feit dat administratief uitzending 30% van haar volume is verloren in de afgelopen jaren. En  met name in deze sector lijkt herstel naar pre-crisis waarden het minst waarschijnlijk als gevolg van de kaalslag in financieel-administratief backoffice personeel. De machines have taken over.

De sectoren Techniek en Industrie staan ondanks de krimpcijfers van deze periode er nog altijd het beste voor. En in principe dienen deze sectoren als eerste aan te gaan trekken als er daadwerkelijk sprake is van een economisch herstel, tenzij werkgevers nog altijd een reserve in personeel hebben aangehouden. Maar dat laatste lijkt me weinig vanzelfsprekend.

Ik voel aan mijn water dat we ergens voor het einde van dit jaar eindelijk een positief resultaat van de ABU gaan horen.

Geef een reactie

2 Comments