De arbeidsmarkt laat nog altijd geen herstel zien

Met de publicatie van de laatste ABU cijfers kan ik weer een update doen van mijn hoogst persoonlijke misère index; althans voor het deel dat over de arbeidsmarkt gaat. En hoewel we in voorgaande weken wat meer vrolijk makende economische geluidjes hebben gehoord is daar op de arbeidsmarkt nog helemaal niets van te merken:

Misère index, ontwikkeling arbeidsmarkt (2008 = 0%), januari 2008 – september 2013

Misère index, ontwikkeling arbeidsmarkt (2008 = 0%), januari 2008 – september 2013

De index voor de arbeidsmarkt is in een maand tijd van -33,7% naar -34,4 gezakt. Er is misschien sprake van een voorzichtige afvlakking van de daling, maar dat is dan ook alles.

Arbeidsmarkt
De ontwikkeling van de arbeidsmarkt is gebaseerd op de volgende cijferreeksen

  1. Uitzendindex (ABU, RecruitmentMatters)
  2. Het aantal vacatures (Jobfeed)
  3. De werkloosheid (CBS)
  4. Het aantal faillissementen (Faillissementen.com)

Voor elk van deze maandreeksen is de periode van januari 2008 tot heden genomen en een voortschrijdend maandgemiddelde (gebaseerd op het gemiddelde van 12 achtereenvolgende maanden) berekend. Het resultaat is vervolgens omgezet in een procentuele verandering over de looptijd waarbij 2008 als vertrektpunt (0%) is genomen. Hierbij is de getoonde ontwikkeling van werkloosheid en aantal faillissementen natuurlijk invers:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering cijferreeksen, (2008 = 0%), januari 2008 – september 2013

Arbeidsmarkt: procentuele verandering cijferreeksen, (2008 = 0%), januari 2008 – september 2013

Het enige ‘lichtpuntje’ is de ontwikkeling van het aantal faillissementen, maar zoals we weten maakt 1 zwaluw nog geen zomer… Zowel het aantal uitzenduren als het aantal vacatures daalt nog gestaag maar zeer traag. En dan is er de werkloosheid, die een ronduit negatief beeld laat zien.

En daardoor is de deelindex voor de arbeidsmarkt dus nog altijd in een stevig negatieve ontwikkeling. Traditioneel volgt een herstel van de arbeidsmarkt altijd pas na een herstel van de economie. Maar je kan je oprecht afvragen of na een zo lange periode van economische tegenwind er daadwerkelijk sprake is van voldoende ‘vet’ bij bedrijven om extra werk bij een aantrekkende economie met de bestaande bezetting op te vangen. Ik kan het nauwelijks geloven. In de huidige situatie lijkt het me zeer onwaarschijnlijk dat een herstel van de arbeidsmarkt een trailing indicator zal blijken te zijn.

Geef een reactie

2 Comments