HR for dummies?

bizxfordummiesThis blog is for HR professionals and business leaders.
Begin vorig jaar liet ik me sceptisch uit over het strategische belang van de HR manager. Door het succes van succesfactors ben ik gedwongen mijn woorden terug te nemen.

In Business Execution for DUMMIES (BEfD), een basiscursus succesfactors aanschaffen, geeft succesfactors het belang van HR als volgt weer:

Making HR processes more effective is one of the most powerful ways to build more successful societies.

Succesfactors is dus, met tientallen miljoenen gebruikers, prachtige producten en duizelingwekkende groei, staggeringly succesful in making societies more succesful.

So why don’t businesses have better HR processes?

Ja, dat wil ik nou net uiteen gaan zetten. Succesfactors laat steken vallen in de alignment van HR directeuren. Hoe dat zit? Rustig aan, dat komt straks. Eerst een stukje theorie.

Making HR more effective
Hoe verbeter je HR processen? Simpel. Stem HR af op de strategische doelen van het bedrijf. Succesfactors geeft je met BEfD een vijfstappenplan.

Let op.

 1. Vraag de opperbaas (CEO) wat hij wil bereiken en schrijf dat op.
 2. Vraag de onderbazen (CxO’s) welke beren ze daarbij op de weg zien verschijnen. Laat ze een vinkje zetten bij één van de volgende stellingen. Mijn medewerkers…

  ⁃ weten niet wat ze moeten doen (alignment)
  ⁃ zijn lui (productivity)
  ⁃ zijn duur (efficiency)
  ⁃ takelen af (sustainability)
  ⁃ zijn een blok aan mijn been (scalability)
  ⁃ willen me aanklagen (governance)

 3. Kijk waar de meeste vinkjes staan.
 4. Met de uitkomsten van stap drie beslis je welke van de volgende vier dingen je met je medewerkers gaat doen.

  ⁃ instructies geven
  ⁃ harder laten werken
  ⁃ op cursus sturen
  ⁃ ontslaan

 5. Op basis van je keuze bij stap 4 weet je welke succesfactormodules je moet aanschaffen.

Sureshot. HR effectificatie? Een kind kan de was doen.

muizenvalFree HR
Maar waarom is het dan nog niet alle HR directeuren gelukt hun CEO over te halen succesfactors aan te schaffen? Een goeie vraag.

Voor het antwoord is het interessant HR directeuren te beschouwen als medewerkers van succesfactors. Zo kun je nagaan hoe zij door succesfactors strategisch zijn aangelijnd. Bedenk daarbij dat HR directeuren niet contractueel in dienst zijn bij succesfactors. Ze zijn dus lastig te sturen op luiheid, kosten, aftakeling, ontslagbescherming of wettelijke aansprakelijkheid.

Het enige waar succesfactors invloed op mag uitoefenen is hun alignment. Succesfactors kan HR directeuren instrueren welke argumenten ze moeten gebruiken om hun CEO te overtuigen over te gaan tot aanschaf van succesfactors. En daar gaat het mis. Let maar op. BEfD stelt:

By automating core HR processes, you can free up your HR professionals to focus on those issues important to the strategic needs of the business.

Waar ik dacht dat deze opvatting allang uitgestorven was is deze dus bij succesfactors nog springlevend. De implicatie, dat je budgetneutraal kunt overgaan tot aanschaf van succesfactors, gaat mank vanwege drie redenen.

1. Als strategism loont dan moet je het sowieso doen. Het verdient dan een eigen budget.

2. Je kunt data-entry grunts wel rebranden tot hipster strategists (alignment gain), maar zij zullen, zoals alle mensen, vooral blijven doen waar ze goed in waren (efficiency loss). Je moet dus verse hipster strategists in dienst nemen en de grunts af laten glijden naar werkloosheid en armoede.

3. HR processen effectiever maken is urgent. Je hebt nú hipster strategists nodig en killer software. Als je wacht totdat de data-entry grunts hun werk af hebben en aangeven op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging ben je te laat.

CEO’s weten dit. Geen enkele CEO zal een HR directeur in zijn boardroom dulden als deze het ‘free HR’ argument gebruikt.

How can we help?
Succesfactors faalt in het in stelling brengen van HR directeuren. Naar het zich laat aanzien vanwege een calimerocomplex, ze durven de HR directeuren niet op pad te sturen voor extra budget.

Een succesvollere samenleving kan echter niet zonder succesfactors. Wij, burgers, hebben dus de plicht om succesfactors te helpen.

Zie je ergens een HR directeur? Spreek hem of haar dan aan en vraag hem of haar vriendelijk of hij of zij een keertje tijd vrij wil maken om in een boardroom uit te leggen dat er extra middelen voor HR moeten komen.

En, gebruikt iemand het ‘free HR’ argument, wijs hem er dan op dat dit niet bijdraagt aan een succesvollere maatschappij.

Geef een reactie

5 Comments