Wat leveren al die ambassadeurs nou op?

Euro'sRuim een week geleden verscheen in Trouw een kritisch artikel over het arbeidsmarktbeleid van het kabinet onder de weinig verhullende titel: Succes ‘banenmakers’ zeer onzeker. En hierin geeft auteur Laura van Baars een fraai overzicht van de ongetwijfeld zeer kostbare personen die zijn aangesteld om een slordige EUR 600 miljoen te verjubelen. En daarbij hebben deze personen uiterst vage doelen meegekregen.

Volgens Van Baars zijn er een drietal ‘actieteams’ die op de een of andere manier niet-gekwantificeerde pogingen mogen doen ten aanzien van arbeidsmarkt. Vaag? Inderdaad, heel vaag. Het enige wat niet vaag is, is het astronomische bedrag wat daarmee is gemoeid.

Dit zijn ze dan:

Marjan OudemanActieteam Crisisbestrijding
Wie
: Marjan Oudeman
Budget: 300 miljoen in 2014 en 300 miljoen in 2015
Doel: ‘Aanjagen en begeleiden van banenplannen in sectoren’ zonder concrete doelen
Slagingskans: ongewis, vanwege invloed economische ontwikkeling en decentrale verantwoordelijkheden

Wat moet het heerlijk zijn om betaald voor Sinterklaas te mogen spelen. Zonder zelfs ook maar afgerekend te worden op het aantal kadootjes dat je aflevert. Maar dat is het actieteam

Mirjam SterkActieteam Aanpak Jeugdwerkloosheid
Wie: Mirjam Sterk
Budget: 50 miljoen euro en 30 miljoen uit Europees Sociaal Fonds tot 2015
Doel: geen concrete doelstelling over extra banen
Slagingskans: moeilijk te evalueren wegens onduidelijke doelen en verantwoordelijkheden

Mirjam Sterk kennen lezers van RecruitmentMatters ondertussen zeer goed, waarbij met name haar meest recente ‘succes’ niet alleen kritiek op dit blog heeft gekregen maar ook van de Telegraaf. Bestrijding van de jeugdwerkloosheid vraagt om economische groei, niet om een ambassadeur die de ene foto-op na de andere afreist.

Paul de KromTechniekpact 2020
Wie: Paul de Krom is ‘aanjager’ van het dit voorjaar gesloten pact; eind 2013 stopt hij alweer
Budget: geen eigen budget
Doel: ‘het beter laten aansluiten van onderwijs op bedrijfsleven’; geen doelstelling aantal extra banen
Slagingskans: weinig zicht op, wegens lange termijn en decentrale verantwoordelijkheden

Nooit van gehoord, maar dat zegt natuurlijk niets. Overigens de enige aanjager die oprechte meerwaarde zou kunnen hebben voor bedrijfsleven en daarmee voor een verlaging van de werkloosheid.

h/t Baudi Heidanus

Geef een reactie

4 Comments