ING: uitzenders groeien volgend jaar

Logo en logotype INGING Economisch Bureau verwacht voor volgend jaar een groei van de uitzendbranche met 2%. De reden? Deze:

De licht aantrekkende economie volgend jaar belooft de vraag naar tijdelijk personeel te stimuleren.

De ontbindende factor is dus het al dan niet aantrekken van de economie. Want in afgelopen jaren hebben we natuurlijk met grote regelmaat economische groeiscenario’s als sneeuw voor de zon zien verdampen als het betreffende kalenderjaar dichterbij kwam danwel verder was gevorderd. Want overdreven enthousiasme kan de gemiddelde econoom niet ontzegd worden.

Overigens spreekt ING in de titel van haar persbericht over herstel van de flexbranche, maar daar is voorlopig nog geen enkele sprake van, of de economie volgend jaar nou groeit of niet.

Want als ik kijk naar de uitzendindex dan is er bijzonder veel nodig voordat de flexbranche is hersteld van de absolute kaalslag sinds het uitbreken van de financiele crisis. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100)

Als er al herstel komt, en dat is nog buitengewoon onzeker, dan duurt het nog jaren voordat de flexbranche kan zeggen dat ze hersteld is. En ik betwijfel eerlijk gezegd dat de flexbranche ooit nog haar niveau van voor de financiele crisis zal weten te bereiken.

ING weet ook nog dit te melden:

Voorlopig laat de arbeidsmarkt nog geen herstel van werkgelegenheid zien. De (her)opbouw van de flexibele schil is zolang banengroei uitblijft niet aan de orde (of blijft beperkt tot uitzendkrachten). Als het wel zover is, zullen ZZP’ers waarschijnlijk een prominentere rol spelen dan voorheen.

Wat een verrassing…:

Aandeel flexibele vormen van arbeid in totale aanbod, voortschrijdend jaargemiddelde, Q1 2001 – Q2 2013. Bron: CBS

Aandeel flexibele vormen van arbeid in totale aanbod, voortschrijdend jaargemiddelde, Q1 2001 – Q2 2013. Bron: CBS

Sinds 2008 is het percentage ZZP’ers onverminderd gegroeid, dus het zou wel zeer bijzonder zijn als deze groep niet zou profiteren bij een herstel van de arbeidsmarkt. Maar laat eerst die arbeidsmarkt maar eens herstellen. En daarvoor is eerst toch echt een serieus herstel van de economie nodig. En dat is nog altijd de grote onzekerheid. Ook al gaan we donderdag ongetwijfeld horen dat we officieel uit de recessie zijn door een groeicijfertje van het BBP.

Geef een reactie

1 Comment