Stijging werkloosheid door participatiemaatschappij?

In het algemeen wordt de zorgsector als een banenmotor voor de arbeidsmarkt gezien. Tenslotte gaan wij met zijn allen steeds ouder worden en dat betekent dat we met zijn allen ook steeds meer zorg nodig zullen hebben. En het aantal banen in de zorg is, als een van de weinige sectoren, enorm gegroeid. Maar als het vacaturevolume een goede proxy is voor het aantal banen dan is het met de zorgsector al geruime tijd lang niet meer zo goed gesteld:

Verandering in vacaturevolume (voortschrijdend 52-weeks gemiddelde, geen bijbanen, stages en vrijwilligerswerk) binnen de beroepsgroep Gezondheidszorg en welzijn, week 1 2008 – week 44 2013. Bron: Jobfeed, RecruitmentMatters

Verandering in vacaturevolume (voortschrijdend 52-weeks gemiddelde, geen bijbanen, stages en vrijwilligerswerk) binnen de beroepsgroep Gezondheidszorg en welzijn, week 1 2008 – week 44 2013. Bron: Jobfeed, RecruitmentMatters

En het lijkt erop dat die daling zich in de komende jaren in hoog temo zal blijven voortzetten.

Want volgens een brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat er een gigantisch werkgelegenheidsverlies optreden in deze sector. Op basis van een tweetal studies (AER en deelstudie) komt de staatssecretaris tot de volgende werkgelegenheidseffecten:

De effecten op de werkgelegenheid zijn het grootst in 2015. De AER [MD: arbeidsmarkteffectrapportage] laat zien dat op macroniveau in 2015 een werkgelegenheidsverlies optreedt van ongeveer 22 duizend fte (36 duizend personen) ten opzichte van 2013. Dit betreft al het personeel.

In de deelstudie is het werkgelegenheidsverlies in 2015 ten opzichte van 2013 ongeveer 19 duizend fte (32 duizend personen) met een VOV-kwalificatie [MD:VOV-personeel is het verplegend, sociaal-agogisch en verzorgend personeel. ] voor de gehele zorg, welzijn, jeugd en kinderopvang.

De AER heeft naar alle personeel binnen de langdurige zorg en jeugdzorg gekeken, de deelstudie heeft naar alleen het VOV personeel in deze twee sectoren en de curatieve zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening en de kinderopvang gekeken.

Wat het totale effect op de werkgelegenheid in de zorg zal zijn is dus niet helemaal duidelijk, maar inclusief ondersteunend personeel zal dit dus meer dan 36.000 personen zijn. Waarschijnlijk zelfs veel meer. Dat zijn dus in potentie 36.000 personen die werkloos dreigen te worden tussen nu en 2015. Binnen twee jaar lopen we dus het risico om de werkloosheid met 36.000 personen te laten groeien, en dat is alleen binnen de zorgsector.

Het lijkt er serieus op dat het nieuwe modewoord participatiemaatschappij de werkloosheid in Nederland een ferme boost gaat geven. Het is alleen een boost de verkeerde kant op. En ik maak me sterk dat het niet bij die 36.000 personen zal blijven.

Overigens zullen er nog altijd veel meer mensen met zorgtaken nodig zijn in de komende decennia. Alleen heb ik het donkerbruine vermoeden dat noodgedwongen mantelzorgers voor een verdringing op de arbeidsmarkt gaan zorgen.

Geef een reactie

2 Comments