CBS: werkloosheid oktober daalt naar 8,5%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) in oktober 2013 gedaald ten opzichte van september:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in oktober 2013 met 11 duizend af en kwam uit op 674 duizend personen.

De werkloosheid is daarmee op 8,5% uitgekomen en daarmee met exact 0,15% gedaald ten opzichte van september. Tegen de achtergrond van verwachtingen van een stijgende werkloosheid is dit niets minder dan bijzonder opmerkelijk nieuws en op basis van de ontwikkeling over de afgelopen maanden lijkt de werkloosheid een (voorlopige) piek te hebben bereikt.

Ondertussen lijkt het onmogelijke scenario zich aan ons op te dringen dat we het CPB als pessimist moeten gaan bestempelen met haar werkloosheidsprognose van 8,5% voor heel 2013. We staan met nog slechts 2 maanden te gaan op een gemiddelde van 8,3%. Waarmee we dus voor heel 2013 waarschijnlijk onder de prognose van het CPB uit gaan komen. Het CPB verdient dit keer dus een hele dikke pluim! En ik mag me in een hoekje gaan zitten schamen.

Het langere termijnbeeld van zowel het niet-gecorrigeerde als het voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – oktober 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – oktober 2013. Bron: CBS

De ontwikkeling van de curve voor de seizoensgecorrigeerde werkloosheid laat ondertussen een piek zien die achter ons ligt. En daarmee toont zich een wel zeer merkwaardige ontwikkeling. Want waar de werkloosheid zonder uitzondering als een trailing indicator van economisch herstel wordt gezien, lijkt hier de werkloosheidsontwikkeling zomaar een leading indicator te zijn geworden. Wat is hier in hemelsnaam aan de hand?

De ontwikkeling van de arbeidsparticipatie geeft hier ook geen antwoord op, want hoewel de netto arbeidsparticipatie op een relatief laag niveau ligt is er geen sprake van een verder daling. In tegendeel, er is een stijging te zien:

Bruto (blauw) en netto (rood) arbeidsparticipatie (seizoensgecorrigeerd), januari 2003 – oktober 2013. Bron: CBS

Bruto (blauw) en netto (rood) arbeidsparticipatie (seizoensgecorrigeerd), januari 2003 – oktober 2013. Bron: CBS

Wie het weet mag het zeggen…

Zo ziet de ontwikkeling van de werkloosheid er voor de verschillende leeftijdsgroepen van de beroepsbevolking op dit moment uit:

Aantal werklozen per leeftijdsgroep (seizoensgecorrigeerd), januari 2001 – oktober 2013. Bron: CBS

Aantal werklozen per leeftijdsgroep (seizoensgecorrigeerd), januari 2001 – oktober 2013. Bron: CBS

Het aantal werklozen is met name bij de jongeren gedaald, waarbij het totale aantal werklozen nog altijd onder de piek van juli 2013 blijft liggen..

Om bovenstaande ontwikkeling in een nog scherper perspectief te plaatsen; hier de ontwikkeling van de procentuele verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep:

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – oktober 2013. Bron: CBS, RecruitmentMatters

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – oktober 2013. Bron: CBS, RecruitmentMatters

Hier blijft de categorie 45-plussers zich aanzienlijk negatiever ontwikkelen dan de andere twee leeftijdsgroepen. Waarmee nog maar eens de volstrekte stupiditeit van de focus op het verlagen van de jeugdwerkloosheid wordt aangetoond.

Voor de dataliefhebbers, hieronder ook nog even de gedetaillerde ontwikkeling van de werkloosheid per leeftijdsgroep.

15 – 25 jarigen
Dit is de ontwikkeling van de jongste leeftijdsgroep van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – oktober 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – oktober 2013. Bron: CBS

De jeugdwerkloosheid is in oktober gedaald van 16,4% naar 16,0%. Op dit moment zijn er volgens het CBS 137.000 jongeren in de leeftijd van 15 – 25 jaar werkloos; een daling van 3.000 in vergelijking met vorige maand. Hiervan zijn 1.000 van de beroepsbevolking naar de niet-beroepsbevolking verschoven, waardoor de bruto arbeidsparticipatie van deze groep van 41,7% naar 41,8% is gestegen.

Overigens komt de daling van de werkloosheid vrijwel volledig op het conto van het mannelijk deel van deze leeftijdsgroep, zoals uit onderstaande grafiek duidelijk blijkt:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 15 – 25 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – oktober 2013. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 15 – 25 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – oktober 2013. Bron: CBS

Onder mannen is de niet-beroepsbevolking sinds vorige maand gekrompen, onder vrouwen is deze gestegen.

25 – 45 jarigen
Dit is de werkloosheidsontwikkeling van 25 – 45 jarigen:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – oktober 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – oktober 2013. Bron: CBS

Het werkloosheidspercentage voor 25 – 45 jarigen is gedaald van 7,91% naar 7,75% en daarmee net iets harder dan de overall werkloosheid (0,15% versus 0,16%).  Er zijn op dit moment 286.000 werklozen in deze leeftijdscategorie; en dat zijn er maar liefst 6.000 minder dan een maand geleden.

In deze leeftijdsgroepblijft sprake nog altijd sprake van een onvervalste mancession:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 25 – 45 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – oktober 2013. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 25 – 45 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – oktober 2013. Bron: CBS

Het verschil tussen het werkloosheidspercentage van mannen en vrouwen is 0,9%, een stijging met 0,2% ten opzichte van vorige maand.

45 – 65 jarigen
En last but not least, dit is de ontwikkeling van de werkloosheid bij de oudste leeftijdscategorie van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – oktober 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – oktober 2013. Bron: CBS

De werkloosheid onder de oudste groep van onze beroepsbevolking is gedaald van 7,45% naar 7,40% en daarmee is de daling van de werkloosheid bij de 45 – 65 jarigen verrweg het kleinst van alle leeftijdsgroepen . Op dit moment zijn 252.000 personen in deze leeftijdscategorie werkloos; voor de derde achtereenvolgende maand een daling van 1.000 personen in vergelijking met de vorige maand.

Overigens is in deze leeftijdsgroep sprake van een omgekeerde situatie in vergelijking met 25 – 45 jarigen:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 45 – 65 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – oktober 2013. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 45 – 65 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – oktober 2013. Bron: CBS

Ondertussen is het verschil in werkloosheid tot meer dan 1% opgelopen; het vrouwelijk deel van deze leeftijdsgroep blijft vrijwel gelijk terwijl de werkloosheid onder het mannelijk deel is teruggelopen.

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik het niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een reactie

1 Comment