ABU: geen krimp, geen groei in periode 11

Logotype ABUHoewel ik er heel voorzichtig op rekende is periode 11 toch geen periode van groei geworden. Maar evenmin een periode van krimp. En daarmee is duidelijk wat er wel aan de hand is:

In periode 11 (week 41 – 44) bleef het aantal uitzenduren gelijk en de uitzendomzet nam toe met 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

En dat is na de nulgroei in periode 13 van 2012 dus de tweede keer dat we in de afgelopen twee jaar in ieder geval geen krimp in het volume aan uitzenduren hebben gehad. En zou dat misschien een voorbode zijn op een klein positief cijfertje in periode 12? Wie weet…

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2011 t/m 2013 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2011 t/m 2013

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2011 t/m 2013

Het is dus niet te zien, maar periode 11 van 2013 is wel degelijk aanwezig in deze grafiek. En een nulgroei is een bijzonder aangenaam resultaat waarbij de trend in voorgaande periodes zich dus heeft doorgezet. Met als belangrijkste onzekerheid in hoeverre die trend ook in komende periodes zal blijven bestaan. Duimen maar…

Door het resultaat over periode 11 blijft de trendlijn van de index op basis van de ABU cijfers op exact hetzelfde niveau als 4 weken geleden. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100)

Zou er een bodem zijn bereikt onder de volumedaling van het aantal uitzenduren? Ik hoop het van harte. Voorlopig is het nog veel te vroeg om de vlag uit te hangen maar er is in ieder geval iets om naar uit te kijken. En dat zijn de periodes 12 en 13 van dit jaar waarin hopelijk bovenstaande stabilisatie zich in ieder geval voortzet en misschien, heel misschien een klein plusje gaat laten zien? Dan hoop ik maar dat de respondenten bij de UWV enquete niet representatief waren…

Ontwikkelingen per sector
Dit keer is er een zeer gevarieerd beeld. De sector Medisch krimpt onvermoeibaar door, dit keer met maar liefst 29%. De sector Administratief laat daarentegen een plus zien van 3% en dat is het eerste positieve cijfer van deze sector sinds periode 5 van 2012! De secor Industrie krimpt met 1% terwijl de sectorTechniek op 0% blijft steken.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sector

De sector Medisch blijft maar in een vrije val en nadert de indexgrens van 40 nog altijd met rasse schreden.. Zou het werkelijk kunnen dat een uitzendsector in slechts 5 jaar tijd tegen de 70% van haar uitzendvolume kan kwijtraken. Het begint er steeds nadrukkelijker op te lijken.

De sector Administratief  heeft dankzij het positieve cijfer van periode 11 weer net boven de indexgrens van 70 uit weten te werken, waardoor deze grens slechts 1 periode vanuit de verkeerde kant is doorbroken. Een begin van herstel of slechts een heel kleine dead cat bounce? De toekomst zal het leren.

De sector Industrie staat ondanks de krimpcijfers van deze periode er nog altijd het beste voor. En de daling in uitzenvolume is minimaal te noemen. De sector Industrie heeeft misschien wel een bodem bereikt en dat is natuurlijk nog beter nieuws. Ik ben bijzonder benieuwd naar de resultaten van de laatste twee periodes van 2013. Groei of krimp, wat gaat het worden?

Geef een reactie

1 Comment