UWV WC-eend claimt een voldoende voor Werk.nl

Logo en logotype UWVUWV heeft zichzelf weer eens laten onderzoeken.  En uit deze, vanzelfsprekend geheel objectieve, onderzoeken blijkt onder meer dat UWV een ruime voldoende (6.9) krijgt voor haar dienstverlening. Jawel! En wat nog leuker is, ook de online dienstverlening is nader onderzocht. En daaruit blijkt dat zelfs Werk.nl een voldoende scoort! Echt waar…:

De online dienstverlening is nader onderzocht. Voor werkzoekenden met een WW-uitkering verloopt deze voornamelijk via werk.nl. De rapportcijfers voor de bereikbaarheid en het gebruiksgemak van werk.nl (6,3), gebruik van de Werkmap (6,7) en het (online)contact met de adviseur (6,5) liggen hoger dan de algemene beoordeling. Met de stelling werk.nl werkt voldoende is 50 procent het eens (rapportcijfer 6,0). ‘Op werk.nl staan voor mij geschikte vacatures’ levert gemiddeld een onvoldoende op (5,1). Dit cijfer wordt in grote mate beïnvloed door de beschikbaarheid van aangeboden vacatures.

Overigens is uit het persbericht volstrekt onduideljik welke van de twee onderzoeken die UWV heeft laten uitvoeren tot dit resultaat is gekomen. Ik ben wel benieuwd naar het nieuwe rapport van de Nationale Ombudsman (maart 2014). Eens zien of het aantal meldingen over het UWV is afgenomen ten opzichte van dit jaar. Want met dit soort fraaie cijfers moet dat toch wel het geval zijn.

Geef een reactie

3 Comments
 • Dick
  says:

  UWV predikt glorie management.
  Het echte verhaal staat hier op http://www.uwvreselijk.nl. 
  Screen de berichten op o.a. twitter, het is nagenoeg allemaal klaagzang.
  In 2012 8400 klachten waarvan ruim 60% op hoe UWV met je communiceert en hoe UWV je bejegend.
  Kortom, Desan schreef ik destijds aan…het bleef lang stil…zelfs schreef men ..anoniem…bij UWV is niets anoniem
  Ik heb ook niet deelgenomen, want enquêtes UWV dienen geen doel.
   
  Geachte heer,
   
  Het is UWV toegestaan om voor onderzoeksdoeleinden eenmalig uw e-mailadres aan een derde partij zoals onderzoeksbureau DESAN te verstrekken. DESAN is aangesloten bij de Marktonderzoekassociatie en daarbij gehouden aan rechtlijnen omtrent privacy en anonimiteit. U was uiteraard niet verplicht om aan het onderzoek deel te nemen. Mocht u eerder hebben aangegeven aan DESAN niet meer benaderd te willen worden dan onze excuses dat u nogmaals een mail ontvangen hebt.
   
  Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
   
  Met vriendelijke groet,
  xxxxxxxx
   

  DESAN Research Solutions
  Verstand van onderzoek, hart voor uw vraag
   
  Raadhuisstraat 46
  Postbus 10288 1001 EG Amsterdam