Breaking news: vacatures in november 2013

angstigVandaag is het tijd om verslag te doen van de ontwikkeling van het vacaturevolume over de afgelopen maand. En november 2013 is de eerste maand waarin het vacaturevolume hoger is uitgevallen dan de overeenkomstige maand in 2012. En dat moeten we tegenwoordig dus goed nieuws noemen, hoewel het vacaturevolume nog altijd bijzonder laag is, met een gemiddelde van minder dan 90.000 nieuwe vacatures per maand.

Het beste wat we er op dit moment van kunnen maken is dat we op een bodem lijken te zijn aangekomen. De daling van het vacaturevolume is (althans tijdelijk) tot stilstand gekomen en dat een een kentering inluiden. Om die kentering ook daadwerkelijk gestalte te geven is het natuurlijk van belang dat de echte economie gaat groeien, en daar zijn de signalen op zijn best gemixed te noemen. Het blijft dus voorlopig bij hopen op betere tijden.

Vacaturevolume in oktober
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in november over de afgelopen vijf jaar:

Aantal nieuwe vacatures in november, 2009 – 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Aantal nieuwe vacatures in november, 2009 – 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Het volume in november ligt redelijk in lijn met voorgaande jaren, waarbij november 2011 als een extreme outlier moet worden gezien. Maar zoals kan worden gezien is het volume ten opzichte van november 2012 behoorlijk toegenomen, maar liefst 4,1% hoger. En dat is goed nieuws. Tegelijkertijd is dit volume nog altijd minder dan in 2009 en 2010. En dat waren bepaald geen rozige jaren…

Voor het eerst is het vacaturevolume in de maand oktober onder de 100.000 vacatures gezakt. Een mijlpaaltje, maar wel eentje van de ongewenste soort. En daarmee is oktober ondertussen de tweede achtereenvolgende maand in 2013 waarin het vacaturevolume het laagst is sinds 2008. Dat klinkt niet als een gunstige ontwikkeling. Integendeel, dat klinkt als een bijzonder zorgwekkende ontwikkeling.

Een vergelijking van de vacaturevolumes per maand in 2012 en 2013 levert het volgende beeld op:

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2012 en 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2012 en 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

En daar zien we dat november 2013 vol trots boven het vacaturevolume van november 2012 uitsteekt. Als enige maand van heel 2013. Maar we hebben december nog om daar misschien verandering in te brengen. Ondertussen ligt het vacaturevolume in 2013 6,8% onder dat van 2012 over dezelfde periode.

Om het vacaturevolume van november 2013 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Uit dit soort grafieken blijkt de werkelijke situatie. Zoals al eerder is gememoreerd lijkt er een (tijdelijke) bodem te zijn bereikt in de daling van het vacaturevolume. Maar dat is zo’n beetje het enige positieve geluid wat op basis van deze grafiek kan worden vastgesteld. We zitten nog altijd op een bijzonder laag niveau qua vacaturevolume en er zal een wonder (of heel veel tijd) nodig zijn om dat volume weer boven de 100.000 per maand te gaan krijgen.

Voor de tweede achtereenvolgende maand zitten we onder de grens van 90.000 vacatures. Het is te hopen dat december een beetje meevalt. Dan kunnen we het jaar tenminste afsluiten met een vacaturevolume dat boven die 90.000 ligt. En dat zou best wel een prettig uiteinde en positief begin van 2014 inluiden.

Geef een reactie