Team Werk.nl: ondersteuning voor werkzoekenden

Logo en logotype UWVEind augustus gaf Lodewijk Asscher aan dat er 130 trainees door UWV zouden worden geworven om WW-gerechtigden iedere middag op de UWV vestigingen te gaan ondersteunen bij het gebruik van Werk.nl. Vandaag zijn die trainees officieel van start gegaan:

UWV gaat werkzoekenden intensiever ondersteunen bij de online dienstverlening. Vanaf deze week kunnen ze dagelijks op afspraak terecht op de vestigingen van UWV met vragen over werk.nl, het gebruik van de persoonlijke Werkmap en het online zoeken naar werk. Werkzoekenden die weinig of geen gebruik maken van internet worden actief benaderd voor ondersteuning.

Naast de130 trainees ondersteunen ruim 200 UWV medewerkers al langere tijd werkzoekenden die geen gebruik kunnen maken van de online toepassingen. Gezamenlijk gaan de ruim driehonderd medewerkers voortaan als Team Werk.nl door het leven. En dat Team Werk.nl is hard nodig, getuige de dikke onvoldoende (4,8) die de digitale dienstverlening van UWV kreeg van de Nationale Ombudsman.

Overigens is het interessant om te constateren dat de ondersteuning niet wordt beperkt tot mensen die actief met een hulpvraag naar UWV toekomen maar dat ook mensen worden benaderd die weliswaar geen hulpvraag stellen maar mogelijk wel ondersteuning nodig hebben. Dit laatste lijkt een zeer verstandige zet tegen de achtergrond van hetgeen de Nationale Ombudsman in relatie tot een onderzoek van de Belastingdienst constateerde:

Ook de Belastingdienst doet onderzoek naar de zelfredzaamheid van burgers. Het betreft de fiscale zelfredzaamheid. De eerste voorlopige cijfers wijzen er op dat de zelfredzaamheid een stuk lager is dan waar vanuit werd gegaan.Uit het onderzoek naar fiscale zelfredzaamheid blijkt dat 37% beschouwd kan worden als zelfredzaam. 20% is volledig zelfredzaam en 17% van de mensen besteedt het invullen van zijn belastingaangifte uit tegen betaling. Naarmate een situatie complexer is, hebben mensen meer hulp nodig. De zelfredzamen vragen hulp als de complexiteit toeneemt. Bij de mensen die niet zelfredzaam zijn is dat niet het geval.

Het contact opnemen met werkzoekenden die moeite lijken te hebben met het gebruik van Werk.nl lijkt in dit verband dus zeer relevant te zijn. Met name omdat uit het onderzoek van de Nationale Ombudsman bleeek dat 51% van de respondenten Werk.nl matig tot slecht begrijpt. Dit staat overigens op zeer gespannen voet met de ambities van de minister:

UWV heeft te maken met een grote taakstelling. Daardoor is het noodzakelijk om face to face dienstverlening grotendeels te vervangen door digitale dienstverlening voor WW-ers. Alle WW-ers worden na drie maanden door UWV opgeroepen voor een persoonlijk gesprek. Daarnaast is er voor circa 10% van de WW-ers ruimte voor aanvullende face to face dienstverlening. De overige WW-ers krijgen digitale dienstverlening en e-coaching. Ik blijf voortdurend in gesprek met UWV over een goede verhouding tussen digitale en face to face dienstverlening.

Zonder een aanzienlijke verbetering van het gebruiksgemak van Werk.nl zal die 10% volstrekt onhaalbaar blijken. De groep gebruikers die een behoefte aan of noodzaak tot ondersteuning heeft zal dan namelijk veel groter zijn, met alle gevolgen voor de haalbaarheid van de reeds ingeboekte besparingen. Het lijkt dan ook verstandig als de minister alvast een (zeer forse) stroppenpot gaat aanleggen.

Ter volledigheid nog even het volledige persbericht van UWV:

UWV gaat werkzoekenden intensiever ondersteunen bij de online dienstverlening. Vanaf deze week kunnen ze dagelijks op afspraak terecht op de vestigingen van UWV met vragen over werk.nl, het gebruik van de persoonlijke Werkmap en het online zoeken naar werk. Werkzoekenden die weinig of geen gebruik maken van internet worden actief benaderd voor ondersteuning.

Ruim 90% van de WW-uitkeringen wordt online aangevraagd via werk.nl. Een deel van de werkzoekenden heeft echter hulp nodig met het gebruik van de computer. UWV zet daarom op de regionale Werkpleinen extra medewerkers in voor persoonlijke ondersteuning. Het gaat dan om zaken als het zoeken naar vacatures op internet, werken met de persoonlijke online Werkmap, het aanvragen van een uitkering via werk.nl en het volgen van online trainingen. De hulp wordt zowel individueel als in workshops aangeboden, voornamelijk op afspraak. Werkzoekenden kunnen daarnaast gebruik blijven maken van de wekelijkse inloopmiddag op dinsdag op de UWV-vestigingen.

Voorzitter van de UWV Cliëntenraad, Rob Karstens, is blij dat UWV de mogelijkheden krijgt om de dienstverlening te verruimen. “Het is van groot belang voor met name de zwakkere groepen die aangewezen zijn op de dienstverlening van UWV. Zij kunnen lang niet altijd goed overweg met de computer. We hopen dat UWV deze mensen in het bijzonder blijvend zal ondersteunen bij het gebruik van de online diensten.”

Werk.nl
Via de website werk.nl vragen mensen onder meer hun uitkering aan en onderhouden ze contact met UWV. De UWV-site biedt daarnaast een vacaturebank voor werkzoekenden en een cv-bank voor werkgevers. Werkzoekenden kunnen ook online trainingen volgen via werk.nl en informatie en tips vinden bij het zoeken naar een baan.

Werk.nl heeft ongeveer 3,5 miljoen bezoeken per maand. Het aantal gebruikers is de laatste jaren sterk gegroeid. Dit is het gevolg van de stijgende werkloosheid en omdat UWV onder invloed van bezuinigingen bezig is met een grote operatie om steeds meer over te gaan naar online dienstverlening.

Geef een reactie

2 Comments