Autoverkopen in november: stabilisatie is het woord

Een belangrijke indicator van de gezondheid van de consument en daarmee van de gezondheid van de economie is het aantal verkochte nieuwe auto’s. Waarbij het paradoxaal genoeg de PIIGS-landen zijn die het goede voorbeeld geven:

Trendlijn autoverkopen PIIGS-landen op basis van 12-maands gemiddelden, jan 2008 – november 2013. Bron: ACEA, RecruitmentMatters

Trendlijn autoverkopen PIIGS-landen op basis van 12-maands gemiddelden, jan 2008 – november 2013. Bron: ACEA, RecruitmentMatters

Met uitzondering van Italie en Ierland zijn de andere drie landen weer wat aan het stijgen. Zelfs Griekenland laat een zeer lichte stijging zien. Italie en Ierland laten beiden een zeer lichte daling zien. Voordat iemand denkt met een valg te moeten gaan zwaaien, het percentage nieuwe autoverkopen in de PIIGS landen ligt nog altijd ruim 43% onder het niveau van 2008. Dat is minder dan 1% boven het dieptepunt dat 5 maanden geleden werd bereikt. Herstel is daarom een zeer groot woord om nu al in de mond te nemen. Stabilisatie lijkt voorlopig een betere term.

De kernlanden van de Eurozone brengen in dit beeld nauwelijks een verandering:

Trendlijn autoverkopen kernlanden op basis van 12-maands gemiddelde, jan 2008 – november 2013. Bron: ACEA, RecruitmentMatters

Trendlijn autoverkopen kernlanden op basis van 12-maands gemiddelde, jan 2008 – november 2013. Bron: ACEA, RecruitmentMatters

In Nederland is de vraag naar voren getrokken door het aflopen van een subsidieregeling op ‘groene’ auto’s. De stijgende trend is dus van tijdelijke aard en dat zal zich naar alle waarschijnlijkheid gaan tonen in de cijfers over januari 2014. Duitsland en Frankrijk blijven min of meer op hun niveau van de afgelopen maanden ronddobberen.

De enige positieve uitschieter is dus Nederland, maar daar was het volume aan autoverkopen wel bijzonder hard gedaald in de achter ons liggende periode. Frankrijk en Duitsland laten beiden een anemische groei zien, maar het is desondanks een groei. En vooral Duitsland ligt natuurlijk maar nauwelijks onder het niveau van 2008.

Geef een reactie