CBS: werkloosheid november daalt naar 8,2%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) in november 2013 zeer fors gedaald ten opzichte van oktober:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2013 met 21 duizend af en kwam uit op 653 duizend personen.

De werkloosheid is daarmee op 8,2% uitgekomen en daarmee maar liefst 0,24% gedaald ten opzichte van oktober. Een verbijsterende ontwikkeling, tot echter iets verder wordt gekeken. Want dan blijkt opeens dat ten opzichte van oktober de beroepsbevolking met 24.000 is gekrompen en de niet-beroepsbevolking met 25.000 is toegenomen. En daarmee is de daling van de werkloosheid volledig te verklaren. Er zijn in november gewoon heel veel mensen uit de beroepsbevolking verdwenen.

Het langere termijnbeeld van zowel het niet-gecorrigeerde als het voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – november 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – november 2013. Bron: CBS

Deze grafiek laat een bijzonder fraai beeld zien. De enkele maanden nog realistisch geachte grens van 9% werkloosheid lijkt op dit moment niet veel meer dan een boze droom. Daarentegen komt de grens van 8% werkloosheid ineens in beeld. Nederland is gered. We zijn niet alleen uit de recessie maar de werkloosheid jekkert als een gek naar beneden. Laat de War for Talent beginnen! Rutte’s groene waas ligt over Nederland!!

Maar dit rozige beeld wordt ruw verstoord als we kijken naar de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie. Want hier lijken we een andere top te hebben bereikt. Zo laat de bruto arbeidsparticipatie na een aantal manden van afvlakkende groei nu ineens een vrij scherpe daling zien. In hoeverre dit een indicatie is van een veranderende trend of slechts een hikje zal de toekomst uit moeten gaan wijzen. Maar dat de netto arbeidsparticipatie al langere tijd daalt is ondertussen wel bijzonder duidelijk:

Bruto (blauw) en netto (rood) arbeidsparticipatie (seizoensgecorrigeerd), januari 2003 – november 2013. Bron: CBS

Bruto (blauw) en netto (rood) arbeidsparticipatie (seizoensgecorrigeerd), januari 2003 – november 2013. Bron: CBS

Als we in komende maanden een verdere daling van de bruto arbeidsparticipatie gaan zien dan gaan we dezelfde vertekende situatie krijgen als bij de Amerikaanse werkloosheid. Waar een groeiende niet-beroepbevolking ervoor zorgt dat de werkloosheid een aangenaam niveau heeft bereikt ondanks het feit dat zeer veel mensen weliswaar willen werken maar als gevolg van het gebrek aan banen de moed hebben verloren (discouraged workers).

Zo ziet de ontwikkeling van de werkloosheid er voor de verschillende leeftijdsgroepen van de beroepsbevolking op dit moment uit:

Aantal werklozen per leeftijdsgroep (seizoensgecorrigeerd), januari 2001 – november 2013. Bron: CBS

Aantal werklozen per leeftijdsgroep (seizoensgecorrigeerd), januari 2001 – november 2013. Bron: CBS

Bij de jongste en oudste leeftijdsgroepen compenseert de groei van de niet-beroepsbevolking de daling van het aantal werklozen meer dan volledig. Bij de 25 – 45 jarigen is sprake van een ‘echte’ daling van het aantal werklozen omdat hier de omvang van de niet-beroepsbevolking niet is veranderd.

Hier ook nog even de ontwikkeling van de procentuele verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep:

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – november 2013. Bron: CBS, RecruitmentMatters

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – november 2013. Bron: CBS, RecruitmentMatters

De ategorie 45-plussers zich aanzienlijk negatiever ontwikkelen dan de andere twee leeftijdsgroepen. We zien overigens wel dat de meevallende werkloosheidscijfers van de afgelopen maanden zich langzaam gaan tonen in afvlakkende curves.

Voor de dataliefhebbers, hieronder ook nog even de gedetaillerde ontwikkeling van de werkloosheid per leeftijdsgroep.

15 – 25 jarigen
Dit is de ontwikkeling van de jongste leeftijdsgroep van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – november 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – november 2013. Bron: CBS

De jeugdwerkloosheid is in november gedaald van 16,0% naar 15,6%. Op dit moment zijn er volgens het CBS 132.000 jongeren in de leeftijd van 15 – 25 jaar werkloos; een daling van 5.000 in vergelijking met vorige maand. Tegelijkertijd zijn 11.000 jongeren van de beroepsbevolking naar de niet-beroepsbevolking verschoven, waardoor de bruto arbeidsparticipatie van deze groep van 41,8% naar 41,3% is gedaald, de netto arbeidsparticipatie is van 35,1% naar 34,8% gedaald.

Overigens komt de daling van de werkloosheid volledig op het conto van het mannelijk deel van deze leeftijdsgroep, zoals uit onderstaande grafiek duidelijk blijkt:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 15 – 25 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – november 2013. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 15 – 25 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – november 2013. Bron: CBS

Onder mannen is de niet-beroepsbevolking met 3.000 gegroeid, bij vrouwen is de groei aanzienlijk groter: 8.000.

Dat geeft de volgende resultaten bij de bruto en netto arbeidsparticipatie:

Bruto arbeidsparticipatie 15 – 25 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – november 2013. Bron: CBS

Bruto arbeidsparticipatie 15 – 25 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – november 2013. Bron: CBS

Nettoarbeidsparticipatie 15 – 25 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – november 2013. Bron: CBS

Netto arbeidsparticipatie 15 – 25 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – november 2013. Bron: CBS

Conclusie: Jonge vrouwen verdwijnen in zeer rap tempo van de arbeidsmarkt.. En voor diegenen die blijven zijn de kansen op werk relatief gesproken zeer klein. In tegenstelling tot de ontwikkeling van het overall werkloosheidscijfer klinkt dit bepaald niet als een goede ontwikkeling…

25 – 45 jarigen
Dit is de werkloosheidsontwikkeling van 25 – 45 jarigen:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – november 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – november 2013. Bron: CBS

Het werkloosheidspercentage voor 25 – 45 jarigen is gedaald van 7,75% naar 7,60%. Er zijn op dit moment 280.000 werklozen in deze leeftijdscategorie; en dat zijn er 6.000 minder dan een maand geleden. De niet-beroepsbevolking is gelijk gebleven aan de voorgaande twee maanden.

In deze leeftijdsgroepblijft is nog altijd sprake van een mancession:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 25 – 45 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – november 2013. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 25 – 45 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – november 2013. Bron: CBS

Want hoewel het werkloosheidspercentage onder mannen nu ook duidelijk daalt is de daling onder het vrouwelijk deel nog altijd sterker. Het verschil is daardoor alsnog opgelopen tot maar liefst 1,1%.

45 – 65 jarigen
En last but not least, dit is de ontwikkeling van de werkloosheid bij de oudste leeftijdscategorie van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – november 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – november 2013. Bron: CBS

De werkloosheid onder de oudste groep van onze beroepsbevolking is gedaald van 7,40% naar 7,10% en daarmee is de daling van de werkloosheid bij de 45 – 65 jarigen verrweg het grootst van alle leeftijdsgroepen . Op dit moment zijn 241.000 personen in deze leeftijdscategorie werkloos; een daling van 11.000 personen in vergelijking met de vorige maand. Tegelijkertijd is de niet-beroepsbevolking met maar liefst 14.000 toegenomen terwijl de beroepsbevolking met 12.000 is gekrompen

Overigens is in deze leeftijdsgroep sprake van een omgekeerde situatie in vergelijking met 25 – 45 jarigen:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 45 – 65 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – november 2013. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 45 – 65 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – november 2013. Bron: CBS

Ondertussen is het verschil in werkloosheid weer tot onder de 1% teruggelopen, de exodus van vrouwen naar de niet-beroepsbevolking is aanzienlijk groter dan die van de mannen.

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik het niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een reactie

1 Comment