De arbeidsmarkt aan het einde van 2013

Na de publicatie van de laatste ABU cijfers kan ik weer een update doen van mijn hoogst persoonlijke misère index; althans voor het deel dat over de arbeidsmarkt gaat. En dat deel van de index laat nog altijd een daling zien:

Misère index, ontwikkeling arbeidsmarkt (2008 = 0%), 12-maands voortschrijdend gemiddelde, januari 2008 – november 2013

Misère index, ontwikkeling arbeidsmarkt (2008 = 0%), 12-maands voortschrijdend gemiddelde, januari 2008 – november 2013

Maar die daling is deze keer minimaal, van –35,1  naar –35,2. En dat is na de positieve cijfers van de ABU ook geen echte verrassing te noemen..

Arbeidsmarkt
De ontwikkeling van de arbeidsmarkt is gebaseerd op de volgende cijferreeksen

  1. Uitzendindex (ABU, RecruitmentMatters)
  2. Het aantal vacatures (Jobfeed)
  3. De werkloosheid (CBS)
  4. Het aantal faillissementen (Faillissementen.com)

 

Voor elk van deze maandreeksen is de periode van januari 2008 tot heden genomen en een voortschrijdend maandgemiddelde (gebaseerd op het gemiddelde van 12 achtereenvolgende maanden) berekend. Het resultaat is vervolgens omgezet in een procentuele verandering over de looptijd waarbij 2008 als vertrektpunt (0%) is genomen. Hierbij is de getoonde ontwikkeling van werkloosheid en aantal faillissementen natuurlijk invers:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering cijferreeksen, (2008 = 0%), januari 2008 – november 2013

Arbeidsmarkt: procentuele verandering cijferreeksen, (2008 = 0%), januari 2008 – november 2013

Op dit moment laten het vacaturevolume, de uitzendindex en de ontwikkeling van het aantal faillissementen allemaal een positieve trend zien. Maar omdat de impact van de gecombineerde positieve trends niet opweegt tegen de sterke negatieve trend van de werkloosheid is het totaalresultaat nog altijd negatief, zij het dus net. Voor diegenen die nu een vingertje opsteken en zeggen: “Maar de werkloosheid is de afgelopen maanden toch gedaald?” verwijs ik graag naar mijn uitleg van begin deze maand.

Het zou me overigens niets verbazen als we volgende maand eindelijk een stabilisatie of misschien zelfs een stijging van de trendlijn kunnen gaan zien. Het vacaturevolume zal in ieder geval gaan groeien, zoveel is zeker. En ik ga er vanuit dat ook het aantal faillissementen in december verder zal afnemen. Waarmee alle aandacht uit zal gaan naar de uitzendindex en vooral de ontwikkeling van de werkloosheid. Die zich in december weleens negatief zou kunnen ontwikkelen ten opzichte van november. Maar dat is slechts een gok. Ervan uitgaande dat de groei van het aantal ‘discouraged workers’ zich tenminste niet doorzet.

Geef een reactie

1 Comment