TalentBin maakt recruiterspam mogelijk

imageEnige tijd geleden maakte people aggregator TalentBin bekend dat het voortaan mogelijk is om mass emails te sturen naar kandidaten die via TalentBin zijn gevonden. Overigens moet dat mass emails met een korreltje zout worden genomen omdat er maximaal 30 emails in één keer kunnen worden verzonden. Tegelijkertijd lijkt hiermee het principe van een people aggregator te worden ondergraven. Een eerste stap op een neerwaarts hellend vlak.

People aggregators verzamelen informatie van personen en maken deze informatie doorzoekbaar. Daarmee vormen people aggregators een uitkomst voor recruiters die werven voor beroepen met een structurele schaarste waarbij de beroepsuitoefenaren ook nog eens voldoende relevante informatie over zichzelf online achterlaten.

De informatie die people aggregators verzamelen is volgens deze aggregators allemaal vindbaar op het “open web” en daarmee toegestaan. Los van eventuele juridische haken en ogen zijn er echter ook morele aspecten waar people aggregators in mijn optiek rekening mee dient te houden. Tenslotte zijn de geaggregeerde personen niet op de hoogte van het feit dat zij in de databases van people aggregators voorkomen.

People aggregators vergroten de zichtbaarheid van personen die in het bezit zijn van een behoorlijke online footprint. Dat heeft voor de afnemers van de diensten van people aggregators grote voordelen. Ook voor de ‘geaggregeerde personen’ kan het (grote) voordelen hebben, maar dat hangt in sterke mate af van de wijze waarop afnemers de diensten van people aggregators gebruiken.

En als people aggregators het bijzonder makkelijk maken om de diensten op een minder fatsoenlijke manier te gebruiken, bijvoorbeeld door het eenvoudig te maken een email naar een groot aantal personen tegelijkertijd te kunnen sturen, dan kunnen diezelfde people aggregators weleens in de eigen voet schieten. Zeker als die “geaggregeerde personen” te hoop gaan lopen tegen de diensten die people aggregators bieden.

Want je kunt een spammy sociaal netwerk als LinkedIn ontvluchten, maar een people aggregator achtervolgt je overal. Er zijn grofweg drie reacties die ik kan bedenken:

  1. Een volledige terugtrekking uit het “open web” door personen die zich belaagt voelen door (gebruikers van) people aggregators
  2. Sociale netwerken gaan people aggregators de toegang ontzeggen
  3. People aggregators gaan aan zelfregulering doen waarbij personen de mogelijkheid krijgen de zichtbaarheid van hun profiel te bepalen (tot en met het definitief verwijderen ervan).

Een combinatie van deze drie reacties lijkt me een logische ontwikkeling.

People aggregators zijn hulpmiddelen om met chirurgische precisie de juiste personen te kunnen vinden en deze één voor één te benaderen. Daar hoort geen functionaliteit bij om via een tactiek van de verschroeide aarde een groot aantal personen met dezelfde boilerplate email te benaderen. Daar zijn al voldoende toepassingen voor.

Hoewel people aggregators niet hun broeders hoeder hoeven te zijn, is het iets anders om de kat op het spek te binden. En dat is naar mijn mening wat TalentBin met deze mass email functionaliteit doet. Waarmee het principe van actieve werving wordt gedegradeerd tot een platte marketingcampagne met alle gevolgen vandien. Niet alleen zullen responsepercentages dalen maar de recruiters en de tools (people aggregators) kunnen een groeiende negatieve publiciteit verwachten. Iets met een geslachte kip en gouden eieren?

Geef een reactie