Breaking news: vacatures in december 2013

VrolijkVandaag is het tijd om verslag te doen van de ontwikkeling van het vacaturevolume over de afgelopen maand. En december 2013 mag als een positieve maand worden gezien. Vooral omdat met het resultaat van december de trendlijn van het 12-maands gemiddelde van het maandvolume aan vacatures daarmee weer boven de grens van 90.000 is uitgekomen. Een fraaie einde aan een verder bijzonder droevig jaar.

En daarmee luiden we het nieuwe jaar dus meteen vrolijk in. Ik hoop van harte dat de stijgende lijn in komende maanden wordt doorgezet. Dat zou toch wel een keertje mogen na al die magere jaren.

Vacaturevolume in december
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in december over de afgelopen vijf jaar:

Aantal nieuwe vacatures in december, 2009 – 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Aantal nieuwe vacatures in december, 2009 – 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Geen schokkend fraaie resultaat natuurlijk, als je de resultaten van december 2013 vergelijkt met voorgaande jaen, maar laten we ons richten op de vergelijking met 2012. En dan blijkt dat we in december 2013 maar liefst 7,1% hoger uitkomen dan in 2012. Daar kan een mens toch hoop uit putten.

Een vergelijking van de vacaturevolumes per maand in 2012 en 2013 levert het volgende beeld op:

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2012 en 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2012 en 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Hier zien we toch een voorzichtige ‘trend’ zich aftekenen. Zowel in november en december is het resultaat van 2013 beter dan dat van 2012. En dat terwijl de 10 hieraan voorafgaande maanden altijd onder het niveau van 2012 zijn geeindigd.

Om het vacaturevolume van december 2013 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Hallelujah! We zijn boven de grens van 90.000 vacatures uitgekomen. En daarmee eindigt 2013 toch weer op een soort positieve noot. Weliswaar een heel klein positief nootje, maar een kniesoor die daarover struikelt. Veel belangrijker vind ik in dit verband de trendlijn die na een vertraging en een dieptepunt nu voor de tweede achtereenvolgende maand een zeer lichte stijging laat zien. En dat is zonder meer positief te noemen.

Ik hoop dat we deze tendens in 2014 voorgezet zien worden. Eindelijk eens positief nieuws!

Geef een reactie