CBS: werkloosheid december stijgt naar 8,5%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) in december 2013 gestegen ten opzichte van oktober:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in december 2013 met 15 duizend toe en kwam uit op 668 duizend personen..

De werkloosheid is daarmee op 8,5% uitgekomen en daarmee maar liefst 0,22% gestegen ten opzichte van november. Hiermee is de verbijsterende daling van vorige maand vrijwel volledig ongedaan gemaakt.. En tot overmaat van ramp daalt ook nog eens de bruto arbeidsparticipatie, waarmee december als een double whammy van slecht nieuws kan worden betiteld. Hoewel het uitsluitend slecht nieuws is voor diegenen die zich rijk hadden gerekend aan de min of meer fictieve daling van de werkloosheid in afgelopen maanden.

Het langere termijnbeeld van zowel het niet-gecorrigeerde als het voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – december 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – december 2013. Bron: CBS

Na enkele maanden van daling is er met de resultaten van december een forse correctie uitgevoerd op de ontwikkeling van de Nederlandse werkloosheid. Een ontwikkeling die zelfs door de hopiumsnuivers van CPB en de landelijke politiek was aangekondigd. En door de stijging is er toch weer een snel groeiende kans dat we in de loop van 2014 door de ondenkbaar geachte grens van 9% werkloosheid heen gaan breken. Geen prettig vooruitzicht.

De bruto arbeidsparticipatie laat voor de tweede achtereenvolgende maand een vrij scherpe daling zien. En dat is in potentie bijzonder slecht nieuws als het daadwerkelijk gaat om discougared workers, een ontwikkeling die verleden maand nader is onderzocht en in die richting lijkt te wijzen. Gelukkig is er nog altijd sprake van een bijzonder hoge bruto arbeidsparticipatie, maar dan moet de tendens van de afgelopen maanden zich niet in de toekomst gaan doorzetten. Want dan kunnen we het veel rondgetoeterde economisch herstel al veel eerder als een sprookje afdoen dan ik tot voor kort had verwacht:

Bruto (blauw) en netto (rood) arbeidsparticipatie (seizoensgecorrigeerd), januari 2003 – december 2013. Bron: CBS

Bruto (blauw) en netto (rood) arbeidsparticipatie (seizoensgecorrigeerd), januari 2003 – december 2013. Bron: CBS

En die ontwikkeling van de bruto arbeidsparticipatie laat zich op deze manier vertalen naar de omvang van de niet-beroepsbevolking:

Niet beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd, * 1.000), januari 2001 – december 2013. Bron: CBS

Niet beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd, * 1.000), januari 2001 – december 2013. Bron: CBS

En daarmee is te zien dat de scherpe daling van de bruto arbeidsparticipatie een scherpe stijging van de niet-beroepsbevolking tot gevolg heeft. Er is zeker nog geen sprake van een trend, maar het is een ontwikkeling die op zijn zachtst gezegd zeer zorgwekkend is. Want waarom verdwijnen er plotseling in een half jaar tijd maar liefst 61.000 personen uit de beroepsbevolking?

Zo ziet de ontwikkeling van de werkloosheid er voor de verschillende leeftijdsgroepen van de beroepsbevolking op dit moment uit:

Aantal werklozen per leeftijdsgroep (seizoensgecorrigeerd), januari 2001 – december 2013. Bron: CBS

Aantal werklozen per leeftijdsgroep (seizoensgecorrigeerd), januari 2001 – december 2013. Bron: CBS

De arendsogen onder ons kunnen ongetwijfeld zien dat in de jongste leeftijdsgroep het aantal werklozen nauwelijks is gestegen. Dit is bepaald anders bij de oudere leeftijdsgroepen. Desondanks is de werkloosheid onder jongeren wel gestegen, maar dit is weer het gevolg van een krimpende bruto arbeidsparticipatie.

Hier ook nog even de ontwikkeling van de procentuele verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep:

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – december 2013. Bron: CBS, RecruitmentMatters

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – december 2013. Bron: CBS, RecruitmentMatters

Tja, de oudjes blijven het zeer moeilijk hebben en ondertussen zijn de 25- 45 jarigen op hetzelfde niveau aangekomen als het jongste deel van onze beroepsbevolking. En dat is bepaad geen goed teken…

Voor de dataliefhebbers, hieronder ook nog even de gedetaillerde ontwikkeling van de werkloosheid per leeftijdsgroep.

15 – 25 jarigen
Dit is de ontwikkeling van de jongste leeftijdsgroep van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – december 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – december 2013. Bron: CBS

De jeugdwerkloosheid is in november gestegen van 15,6% naar 15,9. Op dit moment zijn er volgens het CBS 133.000 jongeren in de leeftijd van 15 – 25 jaar werkloos; een stijging van 1.000 in vergelijking met vorige maand. Tegelijkertijd zijn 10.000 jongeren van de beroepsbevolking naar de niet-beroepsbevolking verschoven, waardoor de bruto arbeidsparticipatie van deze groep van 41,3% naar 40,8% is gedaald, de netto arbeidsparticipatie is van 34,8% naar 34,3% gedaald.

Overigens komt de stijiging van de werkloosheid volledig op het conto van het mannelijk deel van deze leeftijdsgroep, zoals uit onderstaande grafiek duidelijk blijkt:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 15 – 25 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – december 2013. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 15 – 25 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – december 2013. Bron: CBS

25 – 45 jarigen
Dit is de werkloosheidsontwikkeling van 25 – 45 jarigen:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – december 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – december 2013. Bron: CBS

Het werkloosheidspercentage voor 25 – 45 jarigen is gestegen van 7,6% naar 7,8%. Er zijn op dit moment 287.000 werklozen in deze leeftijdscategorie; en dat zijn er 7.000 meer dan een maand geleden. De niet-beroepsbevolking is met 6.000 gestegen ten opzichte van vorige maand.

In deze leeftijdsgroep lijkt er plotseling sprake van een ‘inhaalrace’ van het vrouwelijk deel van de beroepsbevolking:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 25 – 45 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – december 2013. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 25 – 45 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – december 2013. Bron: CBS

Waar de werkloosheid onder mannen groeit van 8,1% naar 8,2% schiet de werloosheid onder vrouwen omhoog van 7,0% naar 7,4%.

45 – 65 jarigen
En last but not least, dit is de ontwikkeling van de werkloosheid bij de oudste leeftijdscategorie van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – december 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – december 2013. Bron: CBS

De werkloosheid onder de oudste groep van onze beroepsbevolking is gedaald van 7,1% naar 7,3%.  Op dit moment zijn 248.000 personen in deze leeftijdscategorie werkloos; een stijging van 8.000 personen in vergelijking met de vorige maand. Tegelijkertijd is de niet-beroepsbevolking met 8.000 toegenomen terwijl de beroepsbevolking met 6.000 is gekrompen

Overigens is in deze leeftijdsgroep de pijn eerlijk verdeeld tussen mannen en vrouwen:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 45 – 65 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – december 2013. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 45 – 65 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – december 2013. Bron: CBS

Ondertussen is het verschil in werkloosheid weer tot onder de 1% teruggelopen, de exodus van vrouwen naar de niet-beroepsbevolking is aanzienlijk groter dan die van de mannen.

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik het niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een reactie

1 Comment