Autoverkopen in december: marginaal herstel

Een belangrijke indicator van de gezondheid van de consument en daarmee van de gezondheid van de economie is het aantal verkochte nieuwe auto’s. Waarbij het paradoxaal genoeg een aantal PIIGS-landen zijn die het goede voorbeeld geven:

Trendlijn autoverkopen PIIGS-landen op basis van 12-maands gemiddelden, jan 2008 – december 2013. Bron: ACEA, RecruitmentMatters

Trendlijn autoverkopen PIIGS-landen op basis van 12-maands gemiddelden, jan 2008 – december 2013. Bron: ACEA, RecruitmentMatters

Terwijl Spanje en Portugal het dieptepunt achter zich hebben gelaten en alweer enige tijd stijgen (zij het vanaf een zeer laag niveau) is het beeld bij de andere PIIGS-landen minder rooskleurig. De Griekse autoverkopen stijgen weliswaar enigszins maar dit lijkt eerder op bottom-bouncen dan op een serieus herstel. Wat gezien de situatie in Griekenland ook volstrekt onmogelijk zou zijn. Italie en Ierland laten nog geen enkel herstel zien en flatlinen.

De kernlanden van de Eurozone brengen in dit beeld nauwelijks een verandering:

Trendlijn autoverkopen kernlanden op basis van 12-maands gemiddelde, jan 2008 – december 2013. Bron: ACEA, RecruitmentMatters

Trendlijn autoverkopen kernlanden op basis van 12-maands gemiddelde, jan 2008 – december 2013. Bron: ACEA, RecruitmentMatters

Nederland laat natuurlijk een merkwaardig krachtige rebound zien, maar dit is volstrekt kunstmatig. Eind 2013 liep een subsidier op ‘groene’ auto’s af met als gevolg een kunstmatig hoog aantal verkochte nieuwe auto’s. Het is interessant om te gaan zien hoe dit een impact gaat hebben op de cijfers in 2014, maar het lijkt zeer waarschijnlijk dat we hier weer een daling gaan zien. In dit geval is de siutatie in 2008 – 2009 in Duitsland misschien wel een goed voorbeeld, toen bij het uitbreken van de financiele crisis de Duitse regering een cash for clunkers programma startte. Met een sterk stijgende vraag tot gevolg die vervolgens, onvermijdelijk, leidde tot een ineenstorting van de vraag om aansluitend terug te keren tot een balanssituatie.

Duitsland en Frankrijk laten op dit moment een min of meer stabiele vraag zien die duidelijk onder het niveau van 2008 ligt.

Geef een reactie