Eurostat: werkloosheid december daalt/blijft gelijk op 12,0%

Logotype EurostatEurostat heeft vandaag de werkloosheidscijfers over december gepubliceerd. En de  werkloosheid van de Eurozone is stabiel gebleven ten opzichte van voorgaande maanden, op 12,0%. Overigens heeft wederom het correctiespook ervoor gezorgd dat de werkloosheid in voorgaande maanden naar beneden is bijgesteld van van 12,1% naar 12,0%. Waarmee we dus eigenlijk al bijna een jaar (in december 2012 stond de werkloosheid op 11,9%) een onveranderd werkloosheidsnivrau in de Eurozone hebben.

Tegelijkertijd zijn de onderlinggende cijfers zeer gevarieerd, waarbij Spanje, Portugal en Ierland een positief beeld tonen (dalende werkloosheidscijfers dus). De daling in Spanje is zeer, zeer opvallend en mogelijk onderhevig aan enig politiek gemanipuleer. Want waar vorige maand de werkloosheid nog onverander steeg is het nu plotseling omgeslagen in een daling die zich al meerdere maanden geleden inzette… De snelheid van de daling in Portugal en Ierland lijkt alweer af te nemen waarbij ook nog dient te worden opgemekrt dat de daling in Ierland volgens sommige bronnen vooral te danken is aan een massale emigratie van jongeren.

In onderstaande grafiek zijn de werkloosheidscijfers van Duitsland, Nederland, Belgie, Frankrijk en de PIIGS landen (Portugal, Ierland, Italie, Griekenland (bron: Elstat) en Spanje). En sinds de Euroland gangbang ook Cyprus. Allen onderdeel van Euroland, maar met zeer verschillende werkloosheidscijfers:

Werkloosheid geselecteerde Eurolanden (januari 2007 – december 2013). Bron: Eurostat, Elstat

Werkloosheid geselecteerde Eurolanden (januari 2007 – december 2013). Bron: Eurostat, Elstat

We wisten ondertussen al dat de Griekse werkloosheid was opgelopen tot 27,8% (in oktober), Maar de plotselinge en volstrekt onverwachte daling van de Spaanse werkloosheid heeft mijn wenkbrauwen tot de (ver teruggetrokken) haargrens doen rijzen. Wat is hier plotseling aan de hand? In onderstaande grafiek is de wel zeer opvallende verandering in de Spaanse werkloosheidscijfers in beeld gebracht:

Vergelijking ontwikkeling werkloosheid Spanje volgens in november en in december gepubliceerde cijfers

Vergelijking ontwikkeling werkloosheid Spanje volgens in november en in december gepubliceerde cijfers. Bron: Eurostat

De blauwe lijn is de ontwikkeling van de werkloosheid die vorige maand door Eurostat werd gerapporteerd voor Spanje, de rode lijn is de ontwikkeling van de werkloosheid die deze maand werd gerapporteerd. Heeft iemand het gevoel dat er iets niet helemaal klopt bij de Spaanse equivalent van ons CBS? Staan er misschien in Spanje bepaalde verkiezingen aan te komen? Hoe dan ook, het zou me niets verbazen als we volgende maand weer een ferme correctie te zien krijgen.

Verder blijft het pijnlijk om te zien hoe de werkloosheid in Cyprys razendsnel blijft stijgen en is het vooral komisch om te zien dat Frankrijk haar werkloosheid uit alle macht gelijk probeert te houden. Het jaar 2014 zal voor Hollande een bijzonder pijnlijk jaar gaan worden. Of gaan ze in navolging van Ierland ook onbetaalde banen als werk tellen en zo het werkloosheidscijfer naar beneden manipuleren?

Jeugdwerkloosheid
En dan nog even het meest gruwelijke stuk; de jeugdwerkloosheid. Griekenland komt (voor oktober 2013) uit op 59,2%. Een maand geleden was het nog 54,8% hoewel Griekenland nu over september 56,8% rapporteert. Maar wie let op een procentje meer of minder als bijna tweederde van de Griekse beroepsbevolking onder de 25 jaar werkloos is? Ongekend. Spanje zakt plotseling naar 54,3%, vorige maand werd nog 57,7% gemeld maar dat cijfer is zomaar naar 55,2% bijgesteld. Volstrekt ongeloofwaardig.

Portugal daalt naar 36,3%, Ierland daalt naar 24,6% (-0,2%), in Frankrijk stijgt de jeugwerkloosheid naar 25,6 (+0,1%). Ter vergelijking; volgens de internationale definitie heeft Nederland een jeugdwerkloosheid van 11,3%, na Duitsland (7,4%), Oostenrijk (8,9%) is dat nog altijd de laagste jeugdwerkloosheid in Euroland.

Geef een reactie

1 Comment