UWV doet een update van haar zinloze gokwerk

Het UWV heeft een tussentijdse update uitgebracht van haar Landelijke arbeidsmarktprognose, die normaliter het huidige en volgende jaar omvat plus een doorkijkje naar vijf jaar later. Dit keer niets van dat al, we kijken niet verder dan het lopende jaar. Mogelijk heeft UWV geleerd van haar geblunder bij het maken van prognoses. Dat zou voor de verder uiterst hardleerse uitvoeringsorganisatie een goede zaak zijn.

Waarom een uitvoeringsorganisatie die haar operationele taken nog altijd niet naar behoren weet te vervullen zich uberhaupt zou moeten bezondigen aan prognoses is mij een godsraadsel. Zeker als blijkt dat ze er na slechts zeven maanden wederom gruwelijk naast blijkt te zitten:

Geactualiseerde prognose versus de juniprognose

Ezeltje Prik zou misschien betere resultaten hebben opgeleverd….

Maar er zit zelfs nog schokkender nieuws verborgen in dit rapport.

En dat valt te zien in onderstaande figuur:Groei economie en aantal voltijdbanen

Hieruit valt duidelijk te zien dat sinds eind 2008 de groei van het aantal voltijdbanen vrijwel onafgebroken negatief is geweest. Met andere woorden, het aantal voltijdbanen is de afgelopen 5,5 jaar vrijwel continu gekrompen. Dat is toch wel een bijzonder akelige constatering. En voor 2014 ‘voorspelt’ UWV een kleine krimp. Die gezien de neiging om optimistische prognoses te maken ook wel eens negatiever uit kan vallen. Wat, gezien de huidige onrust bij beleggers over de toestand van de wereldeconomie, me helemaal niets zou verbazen.

Als UWV met voltijdbanen daadwerkelijk banen met een volledige werkweek bedoeld zou het ook zomaar kunnen zijn dat we in deze grafiek dezelfde soort ontwikkeling als in de VS zien doorklinken waardoor dat land tegenwoordig als part-time America wordt bestempeld. Een verschuiving van voltijd- naar deeltijdbanen, niet zelden tegen minder gunstige condities voor de werknemers die deze banen invullen. Dit is overigens pure speculatie van mijn kant, maar de stijging van werkloosheid in het hart van onze beroepsbevolking doet mij het ergste vermoeden.

Geef een reactie

1 Comment
  • René Samuels
    says:

    Ik denk dat je hierin gelijk hebt Marc. De prognoses van onze vrienden zijn inderdaad niet altijd, laten we zeggen realiteitsconform, geweest. Zijn 2 deeltijdbanen, samen ook goed voor 1 voltijdbaan in de statistieken van het UWV? Want zo ja, dan zijn de eigenlijke cijfers nog ietsjes beroerder dan ze nu al zijn.