ABN-AMRO fopt Rotterdam

werkloosheidGeen werk
Als je in Linkedin zoekt op “op zoek naar een nieuwe uitdaging” dan zie je dat deze uitdrukking het vaakst gebruikt wordt door (ex-)medewerkers van ABN-AMRO. Een eufemistisch zelfbeeld is echter niet waar werkgevers naar zoeken. Zij lezen liever dát iemand werk zoekt, wát hij zoekt, wáár en per wanneer. Dat is het eerlijke verhaal. Gelukkig hebben ze bij ABN-AMRO meer verstand van securitiseren.

Geen geld
Als je in Rotterdam woont dan is de kans groot dat je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging. De kans dat je daarin goed begeleid wordt is echter klein. Er is weliswaar vastgesteld dat investeren in begeleiding rendeert, maar vanwege politieke defecten wordt het budget daarvoor niet vrijgemaakt.

Schulden
Enter ABN-AMRO. Met behulp van een ‘social impact bond’ (een methode om via erosie van publieke taakstellingen geld over te hevelen van kwetsbare groepen naar private partijen) kan ABN-AMRO 12% rendement per jaar realiseren door getallen over hoeveel mensen een nieuwe uitdaging vinden te herverpakken. Terwijl de wereld nog hijgend in de touwen ligt door securitisatie van hypotheken van het precariaat, richt ABN-AMRO zich nu voor het bijeenharken van de bonussen van de top op securitisatie van het precariaat zelf.

Verarming
Rotterdam leent dus geld voor de begeleiding van mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Geld lenen kost geld. Hierdoor krimpt het budget voor begeleiding van mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Voel je ‘m?

Verzoeking
ABN-AMRO, stop met het uithollen van het maatschappelijk draagvlak voor begeleiding van kansarme mensen. Als staatsbank zou je de publieke zaak niet moeten ondermijnen. Doe liever iets goeds. Begin bijvoorbeeld bij de grote groep werklozen die je zelf produceert. Vertel hen dat ze eerlijk moeten zeggen dat ze werk zoeken. En, Rotterdam, doe’s normaal, maak budget vrij voor de dingen die je belangrijk vindt en verkoop je ziel niet aan een bank. Zeker niet aan deze.

Full disclosure: enige tijd geleden besloot ABN-AMRO een tender te gunnen aan een concurrent. Hoewel onwaarschijnlijk, is het mogelijk dat residuerende sentimenten bij hebben gedragen aan de toonzetting van dit blogske.

Geef een reactie