ABU: 2014 begint lekker

Logotype ABUWeten we het nog? Periode 12 van 2013 liet voor het eerst sinds lange, lange tijd een plusje (+1%) zien, periode 13 deed het iets beter (+2%) en de eerste periode van 2014 doet het nog iets beter:

In periode 1 (week 1 – 4) is het aantal uitzenduren met 3% toegenomen en de omzet met 4% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Dat is dus een rechte lijn omhoog. En een bijzonder goed begin van 2014 voor de uitzendsector., twee opeenvolgende periodes van groei, de uitzenders zullen elkaar wel met champagneflessen aan het natspuiten zijn! Wat een ongekende weelde. Dit is sinds periodes 10 en 11 van 2011 niet meer voorgekomen.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2012 t/m 2014 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2012 t/m 2014

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2012 t/m 2014

Twee rode staafjes aan de rechterkant van de grafiek en een groen staafje aan de linkerkant. En allerdrie boven de nullijn! Daar krijgt de burger weer moed van. Althans, de flexwerkende burger. Want aanstaande donderdag gaan we horen of alle burgers in de beroepsbevolking een hoger of lager werkloosheidspercentage op de steeds mager wordende schouders moeten dragen. En de kans op een stijging is natuurlijk groter dan een kans op een daling. Helaas…

Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2014 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2014 (2006 = 100)

Een fraaie curve omhoog is waar we ons aan vast kunnen houden. Maar o, o, o, wat staat de uitzendindex nog altijd laag. We kunnen naar boven kijken, maar we staan nog altijd bijna op de bodem van het ravijn. En we moeten een gigantisch eind klimmen voordat we weer wat zonlicht kunnen gaan zien. Maar de klimtocht is in ieder geval begonnen.

 Ontwikkelingen per sector
De ABU stopt met her rapporteren van cijfers voor de sector Medisch:

Daar de medische sector minder dan 1,5% van de monitor representeert, zal hier niet meer over gepubliceerd worden. 

We houden daarmee nog slechts drie sectoren over. De sector Administratief laat een bizar hoge groei van maar liefst 9% zien, de sector Industrie krimpt met 1% terwijl de sector Techniek met 3% groeit.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2014 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2014 (2006 = 100), per sector

De sector Medisch is uit de grafiek verdwenen.

De sector Administratief ziet de toekomst met het meeste vertrouwen tegemoet. Er is een duidelijke hockeystick te zien. En dat is wel nodig ook, want deze sector heeft natuurlijk het meeste terrein te herwinnen. De groei in de sector Techniek gaat bijzonder langzaam en bij de sector Industrie is er sprake van flatlining. Een zeer wisselend beeld dus bij de ontwikkelingen in de drie overgebleven sectoren.

Manpower heeft ondertussen de cijfers voor het laatste kwartaal van 2013 gepresenteerd en die zagen er hoopvol uit. Maar tegelijkertijd waarschuwde deze mondiale uitzender voor al teveel optimisme. We zijn dus zeker nog niet uit het bos van de economische malaise. En dat kan ook bijna niet gezien de enorme schuldenbergen waar de Westerste en Aziatische landen zichzelf onder hebben begraven. Er komt een moment dat er moet worden afgerekend. En dan zou die waarschuwing van Manpower weleens veel te voorzichtig kunnen blijken.

Geef een reactie

2 Comments