CBS: werkloosheid januari stijgt naar 8,6%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) in januari 2104 gestegen ten opzichte van oktober:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in januari 2014 met 10 duizend toe en kwam uit op 678 duizend personen.

De werkloosheid is daarmee op 8,6% uitgekomen en daarmee met 0,14% gestegen ten opzichte van december 2013. En daarmee beginnen we weer akelig dichtbij het hoogtepunt van 8,72% (juli 2013) te komen. Een opvallende ontwikkeling, aangezien het vacaturevolume in januari fors is gestegen en ook de ABU alweer enige tijd goede cijfers laat zien.

Het langere termijnbeeld van zowel het niet-gecorrigeerde als het voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

image

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – januari 2014. Bron: CBS

De daling van het najaar van 2013 is ondertussen alweer volledig teniet gedaan met de stijgingen van de werkloosheid in december en januari. En dat is in lijn met de verwachting van het CPB, ING, ABN AMRO en feitelijk iedereen met enig gezond verstand. En helaas lijkt het er daarmee op dat de voorspellingen van een 9% werkloosheid in 2014 ook echt gehaald gaan worden. Erg deprimerend…

De bruto arbeidsparticipatie laat wederom een daling zien. En dat is in potentie bijzonder slecht nieuws als het daadwerkelijk gaat om discougared workers, een ontwikkeling die twee maanden geleden nader is onderzocht en in die richting lijkt te wijzen. Gelukkig is er nog altijd sprake van een bijzonder hoge bruto arbeidsparticipatie, maar dan moet de tendens van de afgelopen maanden zich niet in de toekomst gaan doorzetten. Want dan kunnen we het veel rondgetoeterde economisch herstel al veel eerder als een sprookje afdoen dan ik tot voor kort had verwacht:

Bruto (blauw) en netto (rood) arbeidsparticipatie (seizoensgecorrigeerd), januari 2003 –  januari 2014. Bron: CBS

Bruto (blauw) en netto (rood) arbeidsparticipatie (seizoensgecorrigeerd), januari 2003 –  januari 2014. Bron: CBS

En die ontwikkeling van de bruto arbeidsparticipatie laat zich op deze manier vertalen naar de omvang van de niet-beroepsbevolking:

Niet beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd, * 1.000), januari 2001 – januari 2014. Bron: CBS

Niet beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd, * 1.000), januari 2001 – januari 2014. Bron: CBS

En daarmee is te zien dat de daling van de bruto arbeidsparticipatie een stijging van de niet-beroepsbevolking tot gevolg heeft. Een zorgwekkende ontwikkeling die hopelijk binnen afzienbare tijd wordt stopgzet., want een vertrek van maar liefst 68.000 personen uit de beroepsbevolking is ronduit verbijsterend. Of zijn dit allemaal pensionado’s?

Zo ziet de ontwikkeling van de werkloosheid er voor de verschillende leeftijdsgroepen van de beroepsbevolking op dit moment uit:

Aantal werklozen per leeftijdsgroep (seizoensgecorrigeerd), januari 2001 – januari 2014. Bron: CBS

Aantal werklozen per leeftijdsgroep (seizoensgecorrigeerd), januari 2001 – januari 2014. Bron: CBS

Jawel, het aantal werklozen bij de jongste leeftijdsgroep daalt alweer. Maar bij de oudere leeftijfdsgroepen is dit zeker niet het geval. De stijging van de werkloosheid is er dus vooral eentje van (min of meer) grijze duiven. Mirjam Sterk, onze krachtdadige ambassadeur Aanpak jeugdwerkloosheid (wie heeft er overigens de laatste maanden iets van haar gehoord?) kan er volgens mij ondertussen wel mee stoppen?

Hier ook nog even de ontwikkeling van de procentuele verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep:

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – januari 2014. Bron: CBS, RecruitmentMatters

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – januari 2014. Bron: CBS, RecruitmentMatters

Met andere woorden de meest grijzige duiven hebben het nog altijd verreweg het zwaarst. En ondertussen is de procentuele verandering onder jongeren zelfs minder sterk dan onder 25 – 45-jarigen. Hoe is het mogelijk?

Voor de dataliefhebbers, hieronder ook nog even de gedetaillerde ontwikkeling van de werkloosheid per leeftijdsgroep.

15 – 25 jarigen
Dit is de ontwikkeling van de jongste leeftijdsgroep van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – januari 2014. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – januari 2014. Bron: CBS

De jeugdwerkloosheid is in november gedaald van 15,9% naar 15,7%. Op dit moment zijn er volgens het CBS 130.000 jongeren in de leeftijd van 15 – 25 jaar werkloos; een daling van 3.000 in vergelijking met vorige maand. Tegelijkertijd zijn 8.000 jongeren van de beroepsbevolking naar de niet-beroepsbevolking verschoven, waardoor de bruto arbeidsparticipatie van deze groep van 40,8% naar 40,4% is gedaald, de netto arbeidsparticipatie is van 34,3% naar 34,1% gedaald.

Overigens komt de daling van de werkloosheid volledig op het conto van het mannelijk deel van deze leeftijdsgroep, zoals uit onderstaande grafiek duidelijk blijkt:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 15 – 25 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – januari 2014. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 15 – 25 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – januari 2014. Bron: CBS

Onder vrouwen is de werkloosheid bijna op het hoogste niveau aangekomen. Een zeer verrassende tweedeling bij de ontwikkeling van de werkloosheid in deze leeftijdsgroep!

25 – 45 jarigen
Dit is de werkloosheidsontwikkeling van 25 – 45 jarigen:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – januari 2014. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – januari 2014. Bron: CBS

Het werkloosheidspercentage voor 25 – 45 jarigen is gestegen van 7,8% naar 8,0%. En zo hoog is de werkloosheid van deze leeftijdsgroep nog niet geweest. We hebben een groot probleem met de kern van onze beroepsbevolking. Althans, dat is mijn interpretatie van deze bijzonder zorgwekkende ontwikkeling

Er zijn op dit moment 295.000 werklozen in deze leeftijdscategorie; en dat zijn er 8.000 meer dan een maand geleden. De niet-beroepsbevolking is met 1.000 gestegen ten opzichte van vorige maand.

In deze leeftijdsgroep is het vooral het mannelijk deel waar de pijn lijkt te zitten:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 25 – 45 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – januari 2014. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 25 – 45 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – januari 2014. Bron: CBS

De werkloosheid onder mannen groeit van 8,2% naar 8,5%! En dat is wel heel erg veel in slechts 1 maand. Bij de vrouwen is de stijging (na de 0,4% inde vorige maand) dit keer beperkt, slechts 0,1%.

45 – 65 jarigen
En last but not least, dit is de ontwikkeling van de werkloosheid bij de oudste leeftijdscategorie van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – januari 2014. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – januari 2014. Bron: CBS

De werkloosheid onder de oudste groep van onze beroepsbevolking is gestegen van 7,3% naar 7,4%.  Op dit moment zijn 252.000 personen in deze leeftijdscategorie werkloos; een stijging van 4.000 personen in vergelijking met de vorige maand. Tegelijkertijd is de niet-beroepsbevolking met 2.000 toegenomen terwijl de beroepsbevolking met 3.000 is gekrompen

In deze leeftijdsgroep is de stijging van de werkloosheid onder vrouwen aanzienlijk, terwijl onder mannen slechts van een zeer beperkte groei sprake is:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 45 – 65 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – januari 2014. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 45 – 65 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – januari 2014. Bron: CBS

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik het niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een reactie

3 Comments