Vanuit de WW rechtstreeks de bijstand in?

Eind februari meldde het CBS vrij droogjes dat het aantal personen in de bijstand in 2013 sterk was gestegen, met maar liefst 33.000 personen. Meer dan 50% van die stijging komt uit de leeftijdsgroep 27 – 45-jarigen. Een groep die onder normale omstandigheden voor ruim meer dan 80% tot de beroepsbevolking mag worden gerekend. Dus waarom groeit in deze leeftijdsgroep het aantal bijstandsgerechtigden zo hard? Zijn het soms mensen die langdurig werkloos zijn en daardoor hun recht op een WW-uitkering zijn verloren? Het zou me niets verbazen. Waarmee het huidige werkloosheidscijfer van 8,6% (januari 2014) in werkelijkheid dus een stuk hoger zou liggen.

Aantal bijstandsuitkeringen (* 1.000), per leeftijdsgroep, 2009 – 2013. Bron: CBS

Aantal personen in de bijstand (* 1.000), per leeftijdsgroep, 2009 – 2013. Bron: CBS

Geef een reactie