Faillissementen in februari 2014

FaillissementenIn de tweede maand van 2014 is het aantal faillissementen wederom boven de 20 blijven steken en uitgekomen op 1 meer dan in de voorgaande twee maanden: 22. Drie maanden van meer dan 20 faillssementen per maand, dat is een tijd niet voorgekomen. We moeten dan terug naar de periode 2009 – 2010 om een dergelijke situatie tegen te komen. En dat was bepaald geen prettige tijd…

Door het resultaat van februari is het aantal faillissementen per maand op basis van het voorschrijdend jaargemiddelde zelfs boven de 21 uitgekomen. En daarmee zijn we op een niveau uitgekomen dat sinds januari 2010 niet meer is voorgekomen. Een behoorlijk droefmakende situatie dus…

Dit is het beeld van het aantal faillissementen over de afgelopen jaren:

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend 12-maands gemiddelde, januari 2007 – februari 2014

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend 12-maands gemiddelde, januari 2007 – februari 2014

Het aantal faillissementen per maand is nogal variabel, maar de trendlijn van het voortschrijdend 12-maands gemiddelde gaat nog altijd omhoog. Sterker nog, de stijging lijkt zelfs te versnellen. Dat is toch geen aangename situatie, zeker als je bedenkt dat het totaal aantal faillissementen in Nederland eindelijk een neerwaartse trend heft ingezet. De sector van bedrijven binnen de arbeidsbemiddeling doen het dus een stuk slechter.

Verantwoording
De grafiek is gebaseerd op de faillissementsinformatie van Faillissementen.com. De cijfers betreffen bedrijven binnen de SBI-code 78(Arbeidsbemiddeling/uitzendbureau’s/personeelsbehoefte) die in de database van Faillissementen.com als failliet staan geregistreerd.

Geef een reactie