CBS: werkloosheid februari stijgt naar 8,8%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) in februari 2104 fors gestegen ten opzichte van januari:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in februari 2014 met 13 duizend toe en kwam uit op 691 duizend personen.

De werkloosheid is daarmee op 8,8% uitgekomen, een stijging van 0,16% ten opzichte van vorige maand. Tegelijkertijd is hiermee sinds de financiele crisis een nieuw werkloosheidsrecord gevestigd. Helaas geen record om vrolijk van te worden.. Overigens is de niet voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid voor het eerst boven de 9% uitgekomen, om precies te zijn 9,12%.

Het langere termijnbeeld van zowel het niet-gecorrigeerde als het voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – februari 2014. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – februari 2014. Bron: CBS

We hebben dus nieuwe pieken bereikt in zowel de seizoensgecorrigeerde als niet voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid. Het blijft een verbluffende situatie tegen de achtergrond van een stijgend consumentenvertrouwen (wat overigens uitsluitend lijkt te zijn gebaseerd op een vertrouwen in toekomstige economische situatie, de koopbereidheid blijft onverminderd laag. Dat er een relatie is tussen koopbereidheid en economische groei lijkt blijkbaar niemand te deren…). En de situatie is zo mogelijk nog verbluffender als we ook de stijging van het vacaturevolume in februari in de mix betrekken. Hoe kunnen we nu een jobless recovery hebben met meer vacatures? Iets klopt er niet…

De bruto en de arbeidsparticipatie laten na meerdere maanden van daling dit keer een stijging zien, waarbij met name de bruto arbeidsparticipatie duidelijk stijgt. Een tijdelijke opleving in een neergaande trend of een omkering van die trend? Veel te vroeg om daar iets over te zeggen natuurlijk:

Bruto (blauw) en netto (rood) arbeidsparticipatie (seizoensgecorrigeerd), januari 2003 –  februari 2014. Bron: CBS

Bruto (blauw) en netto (rood) arbeidsparticipatie (seizoensgecorrigeerd), januari 2003 –  februari 2014. Bron: CBS

Zo ziet de ontwikkeling van de werkloosheid er voor de verschillende leeftijdsgroepen van de beroepsbevolking op dit moment uit:

Aantal werklozen per leeftijdsgroep (seizoensgecorrigeerd), januari 2001 – februari2014. Bron: CBS

Aantal werklozen per leeftijdsgroep (seizoensgecorrigeerd), januari 2001 – februari2014. Bron: CBS

Het aantal werklozen is iets lager (691.000) dan in juli van vorig jaar (694.000). Maar als de huidige trend nog een maandje doorzet knallen we ook in aantal werklozen door de grens van de 700.000. Een grens die in werkelijkheid ondertussen allang is geslecht, want in de echte wereld waren er in februari van dit jaar 713.000 werklozen. Want heeft er ooit iemand een seizoensgecorrigeerde wekloze gezien? Ik niet, in ieder geval…

Hier ook nog even de ontwikkeling van de procentuele verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep:

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – februari 2014. Bron: CBS, RecruitmentMatters

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – februari 2014. Bron: CBS, RecruitmentMatters

De grootste pijn zit bij de leeftijdsgroep boven de 45 jaar, dat is ondertussen wel duidelijk geworden. Maar het wachten is nog altijd op een ambassadeur Aanpak Grijze Duiven werkloosheid.

Voor de dataliefhebbers, hieronder ook nog even de gedetaillerde ontwikkeling van de werkloosheid per leeftijdsgroep.

15 – 25 jarigen
Dit is de ontwikkeling van de jongste leeftijdsgroep van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – februari 2014. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – februari 2014. Bron: CBS

De jeugdwerkloosheid is in februari fors gestegen, van 15,7% naar 16,4%. Dit is overigens nog altijd ver onder de piek van medio vorig jaar toen een jeugdwerkloosheid van 17,0% werd genoteerd. Op dit moment zijn er volgens het CBS 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 – 25 jaar werkloos; een stijging van 5.000 in vergelijking met vorige maand. Tegelijkertijd zijn 3.000 jongeren van de beroepsbevolking naar de niet-beroepsbevolking verschoven, waardoor de bruto arbeidsparticipatie van deze groep van 40,4% naar 40,3% is gedaald, de netto arbeidsparticipatie is van 34,1% naar 33,7% gedaald.

Overigens komt de daling van de werkloosheid volledig op het conto van het mannelijk deel van deze leeftijdsgroep, zoals uit onderstaande grafiek duidelijk blijkt:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 15 – 25 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – februari 2014. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 15 – 25 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – februari 2014. Bron: CBS

25 – 45 jarigen
Dit is de werkloosheidsontwikkeling van 25 – 45 jarigen:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – februari 2014. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – februari 2014. Bron: CBS

Het werkloosheidspercentage voor 25 – 45 jarigen is gestegen van 8,0% naar 8,2%. Voor de derde keer in even zoveel maanden is dit dus een zeer sterke stijging van de werkloosheid binnen deze leeftijdsgroep. We hebben een groot probleem met de kern van onze beroepsbevolking. Althans, dat is mijn interpretatie van deze bijzonder zorgwekkende ontwikkeling

Er zijn op dit moment exact 300.000 werklozen in deze leeftijdscategorie; en dat zijn er 5.000 meer dan een maand geleden. De niet-beroepsbevolking is met 5.000 gedaald ten opzichte van vorige maand.

 

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 25 – 45 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – februari 2014. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 25 – 45 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – februari 2014. Bron: CBS

45 – 65 jarigen
En last but not least, dit is de ontwikkeling van de werkloosheid bij de oudste leeftijdscategorie van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – februari 2014. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – februari 2014. Bron: CBS

De werkloosheid onder de oudste groep van onze beroepsbevolking is gestegen van 7,4% naar 7,5% en daarmee is de werkloosheid ondertussen op het hoogste niveau sinds de financiele crisis uitgekomen.  Op dit moment zijn 256.000 personen in deze leeftijdscategorie werkloos; een stijging van 4.000 personen in vergelijking met de vorige maand. Tegelijkertijd is de niet-beroepsbevolking met 5.000 afgenomen terwijl de beroepsbevolking met 7.000 is gegroeid.

Net als bij de jongste leeftijdsgroep is onder 45 – 65-jarigen de werkloosheid bij vrouwen het hoogst:

image

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 45 – 65 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – januari 2014. Bron: CBS

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik het niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een reactie

1 Comment