ABU: schuift er een wolkje voor de zon?

Logotype ABUOndertussen kunnen we Vijf achtereenvolgende periodes van groei noteren en dat is dus een lustrum. Hoezee! Want volgens de ABU is ook de derde periode van 2014 een periode met een plus geweest:

In periode 3 (week 9 – 12) is het aantal uitzenduren met 3% toegenomen en de omzet met 3% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Maar die 3% groei is wel 1% minder dan in periode 2. En daarmee is de rechte lijn omhoog van de vorige vier periodes plotseling ruw doorbroken. In hoeverre dit een kentering of  een tijdelijk hikje betekent zullen we moeten afwachten

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2012 t/m 2014 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2012 t/m 2014

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2012 t/m 2014

De stijgende lijn van de voorgaande periodes is in periode 3 abrupt onderbroken door een plotsklaps kleinere groei van 3% in vergelijking met de 4% van periode 2. Is deze tegenvallende groei een voorbode voor wederom slechte werkloosheidscijfers die morgen door het CBS worden gerapporteerd of ben ik nu te negatief?

Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2014 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2014 (2006 = 100)

De hockeystick blijft maar langer worden maar de stijging is niet indrukwekkend te noemen. Je zou zo langzamerhand toch willen dat de stijging wat steiler zou gaan verlopen maar het tegendeel lijkt op dit moment echter het geval. En dat moeten we natuurlijk niet hebben, want zo gaan we dat tussenpiekje van 2011 natuurlijk nooit voorbij streven!

Ontwikkelingen per sector
De sector Administratief laat in periode 3 vrijwel een halvering van de groei zien in vergelijking met de eerste 2 periodes van 2014, van 9% naar 5%. Daarmee lijkt deze sector weer een beetje terug op aarde te komen. De sector Industrie groeit voor de tweede achtereenvolgende maand met het kleinst mogelijke percentage (1%) terwijl de sector Techniek van 8% naar 5% zakt. Maar ondanks deze kleinere groei bij de sectoren Administratief en Techniek is het woord van de periode altijd nog: groei!

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2014 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2014 (2006 = 100), per sector

De groei van de sector Administratief vlakt met de resultaten van periode 3 dus duidelijk wat af; hetzelfde is aan de hand bij de sector Techniek. En de sector Industrie wil nog altijd maar geen echte groei laten zien. Al met al is er dus duidelijk sprake van een wolkje dat voor het zonnige vooruitzicht van de vorige periode is geschoven. In hoeverre het slechts een kleine wolkje is of het begin van een wolkendek zullen de volgende periodes moeten gaan uitwijzen.

Geef een reactie