De werkloosheid gaat in januari 2015 scherp omlaag

Nee, ik heb niet in mijn kristallen bol gekeken. Per 1 januari stappen CBS en UWV over op de internationale definitie van werkloosheid, in navolging van CPB en DNB. Per dezelfde datum komt de nationale definitie van de werkloosheid te vervallen. De reden die het kabinet hiervoor geeft is de volgende:

Het huidige gebruik van twee definities van werkloosheid leidt momenteel tot veel onnodige verwarring in het politieke debat en in de publiciteit. Die verwarring zorgt voor miscommunicatie en ergernis bij burgers, politici en beleidsmakers.

Nu weet ik niet of er naast onnodige verwarring ook nodige verwarring kan bestaan, maar afgezien van deze haarkloverij mis ik in de argumentatie van het kabinet de extra bonus dat het overstappen op de internationale definitie van de werkloosheid ons werkloosheidscijfer met meer dan 1% laat dalen. Waarmee, althans optisch, ons werkloosheidscijfer er in één klap een stuk aangenamer uit zal gaan zien.


De reden voor dit lagere percentage wordt duidelijk uit onderstaande alinea:

Het aantal werkzame personen is volgens de internationale definitie aanzienlijk groter dan op basis van de nationale definitie (gemiddeld 956.000 personen per jaar meer over de periode 2003-2013). Dat komt vooral door de lagere urengrens, waardoor ook mensen die minder dan 12 uur per week werken (zoals jongeren met een bijbaan) meetellen. De omvang van de werkloze beroepsbevolking is groter in de nationale definitie (gemiddeld 43.000 personen per jaar meer over de periode 2003-2013). Dit is mede het gevolg van het feit dat personen met een baan van minder dan 12 uur per week die op zoek zijn naar een baan van méér dan 12 uur per week volgens de nationale definitie als werkloos worden gezien, terwijl zij volgens de internationale definitie werkzaam zijn.

Een groei van onze werkzame beroepsbevolking met 956.000 terwijl de werkloze beroepsbevolking met slechts 43.000 toeneemt. Dat levert natuurlijk een veel gunstiger werkloosheidspercentage op dan de huidige 8,6%. Dus hoewel het aantal werklozen in absolute zin toeneemt, daalt de werkloosheid doordat de beroepsbevolking in absolute zin veel harder groeit. Ergo, het werkloosheidsprobleem is (optisch) kleiner.

En dat ziet er zo uit:

Picture1

 

Werkloosheid in Nederland volgens nationale en internationale norm, juli 2007 – mei 2014

Met ingang van januari 2015 zal aan alle onnodige verwarring een eind komen. En daalt de werkloosheid. Wat een feest!

Geef een reactie

23 Comments