ABU: de uitzendmotor op volle toeren

Logotype ABUEerder deze week kwam de ABU met de cijfers over periode 8. En wat een periode is dat geweest:

In periode 8 (week 29 – 32) steeg het aantal uitzenduren met 9% en de uitzendomzet nam toe met 8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De uitzenders groeien tegen de klippen op en periode 8 is de beste periode sinds… sinds periode 3 van 2011 (+10%). In het voorjaar van 2011 zagen we een stevige opleving die van korte duur was. Hopelijk gaat de huidige opleving een langere levensduur tegemoet, want sinds 2011 is het weer behoorlijk bergafwaarts gegaan.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2012 t/m 2014 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2012 t/m 2014

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2012 t/m 2014

Indrukwekkend! Maar laten we eerlijk zijn, de uitzendsector kan een indrukwekkende groei meer dan gebruiken. Zowel het urenvolume als de marge hebben in de achter ons liggende jaren zulke enorm klappen gehad dat we vele, vele periodes met een groei zoals die van periode 8 nodig hebben om te herstellen van die kaalslag. Dit wordt duidelijk zichtbaar door op basis van de periodecijfers van de ABU een index voor het volume uitzenduren te berekenen. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2014 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2014 (2006 = 100)

De hockeystick wordt almaar langer en is ook aan het versnellen. En dat is goed nieuws voor de Nederlandse arbeidsmarkt, als we er tenminste van uit mogen gaan dat de uitzendsector een vroeg-cyclische indicator is van betere economische tijden. Gezien de tegenvallende economische groei in Europa en de uitzonderlijke maatregelen die de ECB gisteren heeft genomen lijken er op zijn minst vraagtekens te worden geplaatst bij de houdbaarheid van een economisch betere tijd. Maar dat blijft koffiedik kijken, zoals bij herhaling blijkt uit de onbetrouwbaarheid van de voorspellingen van het CPB.

Ontwikkelingen per sector
De sector Administratief laat in periode 8 een stevige groei zien en gaat van 5% (periode 7) naar 7%.  De sector Industrie groeit nog wat sterker door in periode 8 een groei van 9% te laten zien. Maar de absolute koploper is de sector Techniek die van 9% naar 16% schiet. Bijna een verdubbeling dus in 1 periode tijd.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2014 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2014 (2006 = 100), per sector

Dat ziet er allemaal bijzonder gezond uit. Waarbij met name de groeiversnelling in de sector Techniek natuurlijk opvalt. Gaat Techniek binnenkort over de curve van Industrie heen? We zullen het af moeten wachten…

Geef een reactie

2 Comments
  • Maarten Wienbelt
    says:

    Marc,
     
    door de komende wijzigingen in het arbeidsrecht die samen gaan met de wet werk en zekerheid, stijgt de payroll sector nogal fors. Ik spreek payrollers die 40% plus doen in uren. Veel van deze bedrijven werken inmiddels op basis van de ABU. Wellicht is de groei in uren mede te verklaren doordat dienstverbanden bij werkgevers worden omgezet in flexibele payroll contracten, naast natuurlijk de sterke economische groei neergang? Het rijk gaat overigens stoppen met payrolling! Dat hebben ze heel netjes opgelost ze noemen het nu namelijk detachering 😉