Jeugdwerkloosheid bestrijden met ‘voorhoedegroep’?

Logotype WerkWeekTijdens de WerkWeek is een Jongerenakkoord afgesloten. De WerkWeek is is een initiatief van de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk. En het Jongerenakkoord werd gesloten op de dag dat het CBS met nieuwe werkloosheidscijfer kwam. Waarbij het werkloosheidscijfer voor jongeren (15 – 25-jarigen) met liefst 0,8% te zijn gedaald naar 14,2%. Zo laag is de jeugdwerkloosheid sinds december 2012 niet geweest. Maar desondanks worden er nog altijd allerlei maatregelen getroffen om de al snel dalende jeugdwerkloosheid nog sneller te laten dalen. Zoals het Jongerenakkoord:

Een voorhoedegroep van 26 bedrijven gaat investeren in jongeren door vacatures voor starters, extra leerbanen en stages te bieden. Ook stellen ze hun medewerkers en hun kennis en expertise beschikbaar om het netwerk van jongeren te vergroten of om migrantenjongeren als bedrijfsmentor te coachen.

Jawel, een voorhoedegroep. Maar wie zijn dat dan?

Bedrijven als Thales Nederland, Hilton, Unilever, DB Schenker Logistics, VNO-NCW Midden & MKB Midden, Tata Steel, Nestlé Nederland, Koninklijke Metaalunie, Coca-Cola Enterprises Nederland, Samsung, MBKMACH3 Limburg, de Rijksoverheid, KPN, FrieslandCampina, Capgemini, Albron, Nuon, Philips, ABN AMRO, Albert Heijn, Siemens, Gemeente Den Haag, Rabobank, Randstad Nederland, Schiphol Group en de Belastingdienst

Deze bedrijven (en overheidsinstellingen, maar dat kost de belastingbetaler per jongerenbaan direct meer geld)  gaan zich de komende tijd inzetten om de kansen voor jongeren op werk te vergroten. Ook sporen ze andere bedrijven waarmee ze samenwerken aan om een actieve bijdrage te leveren aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

Jawel, en wat levert dat dan allemaal op? Nou dit:

  • MKB Limburg stelt jaarlijks via de deelnemende bedrijven minimaal 75 vacatures beschikbaar voor jongeren.
  • ABN AMRO neemt in 2014 en 2015 per jaar minimaal 100 jongeren aan in haar trainee- en starttrajecten.
  • Tata Steel stelt 100 BBL-leerbanen beschikbaar op basis van het sectorplan.
  • FrieslandCampina stelt 300 BBL-leerbanen beschikbaar op basis van het sectorplan.
  • Unilever zet zich actief in voor organisaties die zich bezig houden met coaching en mentoring voor jongeren met een achterstand, zoals het partnership met Link2Work.
  • Nestlé enthousiasmeert leveranciers in Nederland om een bijdrage te leveren aan de aanpak van de jeugdwerkloosheid.
  • Rabobank roept haar regionale vestigingen, haar aanbieders van diensten en haar klantenbestand – dat voornamelijk bestaat uit MKB-bedrijven – op extra stageplaatsen te bieden voor studerende jongeren, leerwerktrajecten te bieden voor jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt en activiteiten te organiseren om jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt.
  • De Rijksoverheid is gestart met de pilot Project Kickstart, waarbij 13 stageplaatsen voor gediplomeerde jongeren beschikbaar worden gesteld waar zij leerervaring op kunnen doen en aanvullende trainingen krijgen om zo de overgang van onderwijs naar werken te versoepelen.

Tata Steel en FrieslandCampina stellen leerbanen ter beschikking in het kader van sectorplannen. Die sectorplannen worden door de Rijksoverheid voorzien van miljoenen Euro’s, dus ik vraag me af wat deze twee bedrijven nou eigenlijk extra investeren, afgezien van een fraaie marketingcampagne. ABN AMRO heeft elk jaar trainee-trajecten, in hoeverre is dit een extra inspanning? Unilever, Nestlé en Rabobank noemen geen aantallen en de Rijksoverheid komt met 13 stageplaatsen?

Wat een voorhoedegroep…

En wederom, waarom zijn overheid en bedrijfsleven zo bezig met jongeren aan het werk helpen. In de afgelopen 12 jaar is de ratio jeugdwerkloosheid : totale werkloosheid maar in één maand lager geweest dan in augustus 2014 en dat was in november 2011. Er is dus helemaal niets bijzonders aan de hand met de jeugdwerkloosheid. Integendeel, het gaat relatief gezien krankzinnig goed met de jeugdwerkloosheid:

Ratio jeugdwerkloosheid : totale werkloosheid, januari 203 – augustus 2014. Bron: CBS

Ratio jeugdwerkloosheid : totale werkloosheid, januari 203 – augustus 2014. Bron: CBS

Is er al een voorhoedegroep voor werkloze 45 – 65-jarigen? Want daar is de nood vele malen groter dan onder jongeren. Een blik op het aantal werklozen per leeftijdsgroep maakt dit duidelijk:

Aantal werklozen per leeftijdscategorie, januari 2003 – augustus 2014. Bron: CBS

Aantal werklozen per leeftijdscategorie, januari 2003 – augustus 2014. Bron: CBS

Het aantal werkloze jongeren neemt al geruime tijd af en is afgelopen maand wel zeer scherp gedaald. Tegelijkertijd is de werkloosheid onder ouderen alleen maar gestegen, met een zeer beperkte daling in recente maanden. Waar is nou extra ondersteuning nodig? En dan het liefst van een echte voorhoedegroep, niet van die slappe hap zoals hierboven genoemd.

Geef een reactie

7 Comments
 • Lisa Neves Goncalves
  says:

  Het is maar naar welke ketelmuziek je wilt luisteren. Je bedoelt vast dat je niet de indruk wilt wekken dat de 114.000 werkzoekende jongeren er NIET toe doen ;), hoop ik althans. Er gebeurt veel voor oudere werklozen en misschien besteedt men (de media en de blogs op op internet) daar weinig aandacht aan. Daar kunnen Mirjam SterK en de werkzoekende jongeren of initiatieven voor jongeren niets aan doen. Daar moet je dan anderen aanrekenen. We kopen geen zendtijd of hebben budget voor campagnes. Wij moeten het hebben van free publicity.
   
  Tip: er gebeurt ook veel voor de andere werkzoekende Nederlanders, volg de Rijksoverheid daarvoor en besteed er aandacht aan. Je kunt je ook abonneren op de nieuwsberichten, persuitnodigingen, kamerbrieven of mededelingen van het ministerie.
   
  Scroll naar benenden op de volgende link en abonneer je. Kun je je lezers en jezelf volledig laten informeren over alles wat er gebeurt in de aanpak van de werkloosheid: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/contact-met-szw
   
  Maar we zijn blij dat je ook aandacht aan de aanpak jeugdwerkloosheid besteedt en het logo van de WerkWeek plaatst. En nu ga ik weer aan de slag met het vergroten van kansen voor jongeren op werk. Dat is namelijk mijn werk. U succes met de uwe en veel leesplezier met de links.
   
  Groet, Lisa Neves Gonçalves
  Programma ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid
  ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegendheid.
   

 • Lisa Neves Goncalves
  says:

  Beste Marc Drees,
  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet veel voor de aanpak werkloosheid. Ook voor ouderen.
  Misschien voor de volledigheid ook noemen wat we ze ook doen voor ouderen? Mirjam Sterk is aangesteld om aandacht te vragen voor alle werkzoekende jongeren, dat is haar taak en dat is wat ze doet. Je hoeft het er niet mee eens te zijn maar meld dan in plaats van net te doen of al die 114.000 jongeren er niet toe doen, wat het kabinet (een minister en een staatssecretaris) doen voor alle werkzoekenden! Daarmee informeer je dan mensen die het aangaat. Iedereen is belangrijk. 
   
  Wat gebeurt en voor ‘ouderen’? Ik heb een selectie van de afgelopen week en tijd verzameld. Staat allemaal op de site van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
   
  Uitbreiding aanpak ouderenwerkloosheid
  https://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/06/26/uitbreiding-aanpak-ouderenwerkloosheid.html
   
  En dit:
  Scholingsvoucher en plaatsingsfee voor oudere
  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2014/09/19/actieplan-50-plus.html
   
  Of dit, ook nieuws van de afgelopen dagen:
  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2014/09/16/werk-centraal-in-begroting-sociale-zaken-en-werkgelegenheid-2015.html
   
  Of dit:
  500 miljoen voor reintegratie en duurzame inzetbaarheid
  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2014/09/19/500-miljoen-voor-reintegratie-en-duurzame-inzetbaarheid.html
   
  En dit:
  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2014/07/09/klijnsma-22-miljoen-voor-vitaal-houden-van-werknemer.html
   
  En dit.
  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2014/07/07/asscher-en-van-rijn-actieplan-om-ontslagen-in-de-zorg-te-voorkomen.htm

   
  met vriendelijke groet,
  Lisa Neves Goncalves
  woordvoerder aanpak jeugdwerkloosheid

  • Marc Drees
   says:

   Hartelijk dank voor deze reactie, het geeft extra informatie om eens kritisch door te lezen. Overigens wek ik op geen enkele manier de suggestie dat 114.000 werkloze jongeren ertoe doen, het valt me wel op dat de ketelmuziek voor jongeren aanzienlijk harder klinkt dan voor ouderen. Maar dat kan aan een selectief gehoor liggen, ik ben tenslotte al wat ouder.

 • Dirk Goossens
  says:

  Het ESF schijnt je blogs te lezen en prompt (uit narrigheid?) een half miljard extra ter beschikking te stellen ter bestrijding van werkloosheid van jeugdigen en andere kansarmen. Ik zal mij inspannen het leeuwendeel van dat bedrag laatstgenoemden ten goede te laten komen. Akkoord?

  • Marc Drees
   says:

   Dat ESF toch… Jeugdigen zijn voor zover mij bekend niet kansarm, tenzij je je beperkt tot voortijdige schoolverlaters of WAJONGers. Jeugdigen, ouderen en mensen met een arbeidshandicap zijn in het algemeen de eerste slachtoffers bij een krimpende arbeidsmarkt, en als je onverhoopt de combinatie van leeftijdsgroep en arbeidshandicapt bezit dan ben je helemaal het kind van de rekening. Bij een aantrekkende economie (zitten we daar eigenlijk in?) zijn het met name de jeugdigen die zich als eerste een weg naar de arbeidsmarkt weten te banen. Ouderen daarentegen zitten ineens met een gat in hun cv, zijn (zoals de mythe gaat) minder loyaal, vaker ziek en natuurlijk duurder. Met als gevolg een grotere kans op langdurige werkloosheid. As je dan ook nog eens kostwinner bent gaat dat naar mijn idee ten koste van het besteedbaar inkomen en daarmee de kans op een herstel van de economie dankzij een groeiende omvang van consumentenbestedingen. Maar mogelijk zie ik het allemaal veel te simpel. Dus als jij je wilt opwerpen als ambassadeur Aanpak ouderenwerkloosheid dan zal ik dat vanzelfsprekend van harte toejuichen. Ik hoop allee dat je dan met aanzienlijk concretere plannen komt dan jouw toekomstig collega Mirjam Sterk.