Asscher vreest toestroom Roemeense en Bulgaarse robots

Lodewijk AsscherMinister Lodewijk Asscher ziet robotisering als een grote kans. Nederland moet er met zijn open en ontwikkelde economie van profiteren, vindt hij:

We kunnen geen robotvrij eiland worden in Europa. Technologische vooruitgang zorgt voor meer welvaart, meer veiligheid en een hogere levensverwachting.

Tegelijkertijd houdt Asscher er rekening mee dat onze markt in komende jaren zal worden overspoeld met veel meer Bulgaarse en Roemeense robots dan nu wordt voorspeld:

De officiële prognoses zijn laag, maar eerdere voorspellingen klopten ook niet

Asscher had de komst van Bulgaarse en Roemeense robots, als dat mogelijk was geweest, willen beperken door ook voor komende jaren vast te houden aan de eis voor een vergunning voor gerobotiseerde migranten uit deze landen. Asscher denkt ook dat het belastingstelsel mogelijk aangepast moet worden door de technologische vooruitgang:

Als de komst van Bulgaarse en Roemeense robots leidt tot verdringing van Nederlandse robots, dan moeten we dat pareren om de economie en samenleving gezond te houden.

Geef een reactie