We hebben er weer een ambassadeur bij…

Aart van der GaagWe hadden al een ambassadeur Aanpak jeugdwerkloosheid en sinds enkele dagen hebben we ook een ambassadeur Aanpak werkloosheid arbeidsgehandicapten. Jawel, en niemand anders dan ABU kopstuk Aart van der Gaag is die ambassadeur:

Aart van der Gaag wordt het boegbeeld van de werkgeversorganisaties voor het project om 100.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen.

Voor wie Van der Gaag nog niet kent, hij is de man die in het midden van de crisis er van overtuigd was dat het herstel naakte. Zo stelde hij eind juni 2010 zonder blikken of blozen het volgende:

De werkgelegenheid voor uitzendkrachten is in april en mei gegroeid met 9%. Die lijn zet zich de komende maanden zeker door. In september zitten alle sectoren weer in de plus

Jawel, Van der Gaag was er zeker van dat de groei door zou zetten. Helaas bleek het tegenovergestelde. Een normaal mens zou na een dergelijke blunder een volgende keer uit een iets rustiger vaatje tappen.

Maar wat zei Van der Gaag in april 2011? Dit:

Dit jaar zet het herstel van de uitzendmarkt zeker verder door, voorspelde Van der Gaag. Een concrete prognose voor het groeitempo kon de branchevertegenwoordiger echter niet geven.

En zelden zal een branchevertegenwoordiger er verder naast hebben gezeten dan Van der Gaag. Maar dit alles lijkt dus een kwalificatie voor de functie van ambassadeur Aanpak werkloosheid arbeidsgehandicapten. Waarmee Van der Gaag naast Mirjam Sterk (ambassadeur Aanpak jeugdwerkloosheid) de tweede ambassadeur is voor een bepaalde groep werklozen. En ik ben ervan overtuigd dat Van der Gaag op een gegeven moment zal melden dat er 100.000 arbeidsgehandicapten aan het werk zijn. Maar het kan geen kwaad om die uitspraak dan even aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Ter illustratie van die noodzaak nog een uitspraak van Van der Gaag, wederom van juni 2010:

Natuurlijk kan de hemel altijd omlaag komen, maar ik zeg: mensen, het kan weer! We kunnen ons geld weer uitgeven, een huis kopen, een nieuwe auto aanschaffen. Alle seinen staan op groen

Je zou maar naar de man geluisterd hebben en een huis hebben gekocht. En vervolgens in 2013 werkloos zijn geraakt… Zou je de financiële rampspoed die dat heeft opgeleverd op Van der Gaag kunnen verhalen?

Geef een reactie

1 Comment