Gelukkig is de ING beter in bankieren?

Het ING Economisch Bureau kwam afgelopen vrijdag met een nogal opmerkelijke notitie onder de titel: 200 duizend 65-plussers aan het werk.

Doorwerken na het 65-ste levensjaar komt steeds vaker voor. Dit jaar is de grens van 200 duizend werkende 65-plussers gepasseerd, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld werken ze zo’n 18 uur per week. Driekwart van de werkende 65-plussers is man, een kwart is vrouw. Inmiddels werkt één op elke twaalf  65-70 jarigen meer dan 12 uur per week.

En daar hoort natuurlijk ook een grafiek bij:

image

Maar… hebben we wel zoveel 65 – 70 jarigen dat iets meer dan 8% van dit leeftijdscohort zorgt voor meer dan 200.000 werkende oudjes? Ehh…

Tijd om in de cijfertjes te duiken. En laat ik daarbij eerst even naar het aantal 65 – 70-jarigen kijken, zoals berekend door het CBS (Prognose bevolking op 1 januari; leeftijd en geslacht, 2012-2060) in 2011:

image

Er zijn in 2014 dus in totaal 985.206 personen in de leeftijd van 65 tot 70 jaar. Maar hoeveel werkende 65 – 70-jarigen levert dit op als we er vanuit gaan dat één op elke twaalf  65-70 jarigen meer dan 12 uur per week werkt? Voel je het al aankomen…?

Dat zijn dus zo’n 82.000 65 – 70 –jarigen. Ruim minder dan de helft van het aantal dat door ING wordt genoemd. De bank lijkt niet te kunnen rekenen… Anders gezegd, om het aantal van 200.000 werkenden te kunnen halen zou de netto arbeidsparticipatie maar liefst 24,4% moeten zijn. Een wel zeer hoog percentage voor deze leeftijdsgroep.

In mijn onderzoek naar de ontwikkeling van de beroepsbevolking in de komende 10 jaar ben ik voor de omvang van de groep 65-plussers (65 – 68 jaar) uitgegaan van een in mijn optiek redelijke bruto arbeidsparticipatie van 18,5%  (iets minder dan de helft van de bruto arbeidsparticipatie onder 60 – 65-jarigen (40,5%)). Maar als er inderdaad sprake zou zijn van een netto arbeidsparticipatie onder een gemiddeld nog aanzienlijk oudere groep van 65 – 70-jarigen zal de omvang van onze beroepsbevolking zich in de komende jaren nog veel gunstiger ontwikkelen dan eerder gedacht.

Geef een reactie

2 Comments