CBS: werkloosheid in september onveranderd op 8%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) in september 2014 gedaald ten opzichte van augustus:

Het aantal werklozen is in september voor de vijfde maand op rij gedaald. […] Het aantal werklozen nam af met 4 duizend ten opzichte van augustus […] In september was 8 procent van de beroepsbevolking werkloos.

En daarmee is de werkloosheid onveranderd ten opzichte van augustus, toen ook 8% werd gemeld. Maar er is deze maand wel een bijzonder lichtpuntje te melden; waar in augustus de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid op 8,04% bleeft steken, is in september de 8%-grens doorbroken: 7,99%!

Het langere termijnbeeld van zowel het niet-gecorrigeerde als het voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – september 2014. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – september 2014. Bron: CBS

De belangrijkste vraag is of de werkloosheid zich in komende maanden verder neerwaarts blijft ontwikkelen. Ik hoop het van harte, maar de voortekenen zijn helaas niet al te gunstig. Eurozone motor Duitsland hapert, de PIIGS-landen verkeren allen onveranderd nog altijd in zwaar weer, Frankrijk mag per direct bij de PIIGS-landen worden geschaard, de economie van China koelt in razend tempo af, Japan is weer in een recessie beland en Argentinië is zo insolvent dat het gewoon niet leuk meer is. Alleen de VS weet zich richting een sterke economische groei te liegen.  Er is dus een concreet en steeds groter wordend risico dat het broze ‘herstel’ op de Nederlandse arbeidsmarkt een niet al te lang leven beschoren is. Geen goed nieuws voor met name ouderen en vrouwen:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – september 2014. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – september 2014. Bron: CBS

Begin 2013 waren de werkloosheidspercentages van mannen en vrouwen nog vrijwel gelijk, maar ondertussen is het verschil sterk gegroeid. De werkloosheid onder mannen is 7,5%, onder vrouwen 8,6%.  Opvallend genoeg is nergens die ongelijkheid zo groot als onder het jongste deel van de beroepsbevolking, de 15 – 25-jarigen:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages mannen (blauw) en vrouwen (roze), 15 – 25 jarigen, januari 2003 – september 2014. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages mannen (blauw) en vrouwen (roze), 15 – 25 jarigen, januari 2003 – september 2014. Bron: CBS

Bij jongeren is de werkloosheid onder mannen 11,5% maar onder vrouwen 16,2%. Een gigantisch verschil. Maar er is nog wat anders dat opvalt, waar de werkloosheid onder mannen als is gedaald onder de pieken van 2004 – 2005 en 2009 – 2010 is dat bij vrouwen absoluut niet het geval. Als Mirjam Sterk (ambassadeur Aanpak jeugdwerkloosheid) zich ergens druk over zou moeten maken dan is het wel de ongelijkheid van werkloosheid onder jongeren.  Deze is nog nooit zo groot geweest voor de periode vanaf 2003. Voor jongere mannen is er geen enkele speciale aandacht meer nodig, zoveel is wel duidelijk uit bovenstaande grafiek.

Daarnaast is de ontwikkeling van de werkloosheid onder ouderen (45 – 65-jarigen) nog altijd reden voor grote zorg, ook al is hiervoor nog altijd geen ambassadeur vanuit de overheid aangesteld. En dat lijkt steeds harder nodig:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages mannen (blauw) en vrouwen (roze), 45 – 65 jarigen, januari 2003 – september 2014. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages mannen (blauw) en vrouwen (roze), 45 – 65 jarigen, januari 2003 – september 2014. Bron: CBS

Hier is van een afname van werkloosheid nauwelijks sprake. Sterker nog, onder 45 – 65-jarige vrouwen is de werkloosheid  zelfs gestegen ten opzichte van augustus. En hoewel ook hier vrouwen  aanzienlijk slechter af zijn dan mannen is er voor 45 – 65-jarige mannen ook weinig tot geen reden om te juichen.  Integendeel. En  het zou me niets verbazen als het fenomeen van langdurige werkloosheid in deze leeftijdsgroep het meest pregnant is. Met een navenante impact op het herstelvermogen van de Nederlandse economie op basis van consumentenuitgaven. Ofwel het ontbreken daarvan.

Het is de hoogste tijd voor een ambassadeur Aanpak ouderenwerkloosheid en een ambassadeur Aanpak vrouwenwerkloosheid. Toch weer twee leuke foto opps voor Lodewijk Asscher en een paar ambitieuze kamerleden?

Geef een reactie