Het zwarte gat dat Werk.nl heet

Zak met geldHet rapport van de commissie Elias (Parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid) en dan vooral de bijlage van het onderzoeksbureau Policy Research Corporation bevatten bijzonder veel ‘amusant’ leesvoer voor UWV-watchers. Het is wel een beetje zoeken in de honderden pagina’s, maar het is de moeite waard. Wat te denken van deze opsomming van beschikbaarheidsproblemen van Werk.nl:

Sinds 2002 heeft werk.nl te maken gehad met performance en stabiliteitsproblemen die meer zijn dan kinderziektes als gevolg van een nieuwe versie of release. Zo bleek in 2006 dat werk.nl van half november tot half december 2006 moeilijk te bereiken was, nadat een nieuwe versie van werk.nl op 13 november 2006 was geïntroduceerd. In mei en juni 2007 was door technische oorzaken de stabiliteit en bereikbaarheid van werk.nl voor klanten een knelpunt.Ook in 2008 werd gemeld dat werk.nl instabiel was waardoor de site voor korte en langere perioden niet beschikbaar was.

Regelmatige lezers van RecruitmentMatters kennen de droefenis die Werk.nl heet als regelmatig terugkerend item, ongeacht of de site onder de verantwoordelijkheid van CWI, (UWV) Werkbedrijf of UWV lag. Want ook in meer recente jaren bleef het huilen met de pet op, alle bezweringen van UWV ten spijt.

Het rapport stapt hier overigens met zevenmijlslaarzen overheen maar komt wel met dit pareltje:

Als gevolg daarvan zijn diverse verbeteringen aan werk.nl doorgevoerd om niet alleen nieuwe functionaliteiten mogelijk te maken en nieuwe ontwikkelingen te faciliteren, maar juist ook om de performance en stabiliteit van werk.nl te verbeteren. Zo zijn in 2009 plannen uitgevoerd om een vernieuwde infrastructuur te realiseren. Toch zijn er ook tijdens het Redesign programma nog steeds performance en stabiliteitsproblemen met de beschikbaarheid van werk.nl. Uit voortgangsrapportages van het UWV van 2013 blijkt dat over 2012 gemiddeld 10% (met een uitschieter naar ruim 21% in november 2012) van de bezochte pagina’s van werk.nl bestond uit een trage of error pagina. Gemiddeld 90% van de bezoekers aan werk.nl krijgt een ongewenste pagina in beeld (fout pagina, onderhoud pagina of andere error).

Meer dan 10 jaar na de lancering van Werk.nl is er dus nog altijd geen sprake van een stabiel systeem. En het kan niet uit een gebrek aan financiële middelen worden verklaard, want er is me toch met geld gesmeten bij Werk.nl. Onderstaand staatje geeft voor de jaren 2000 – 2012 (waarom niet tot en met 2014?) het jaarlijkse budget en de realisatie weer:

image

Ondanks een gemiddeld jaarbudget van EUR 4,6 miljoen is het Arbeidsbureau, CWI, (UWV) Werkbedrijf en UWV er dus nog altijd niet in geslaagd om een enigszins werkbare site op te leveren. Sterker nog, de opeenvolgende organisaties hebben in de periode 2000 – 2012 nog eens EUR 16,1 miljoen extra verjubeld. Wat zou je alleen al voor fraais van die EUR  16,1 miljoen voor Nederlandse werkzoekenden met een uitkering hebben kunnen realiseren? Maar als uitbestedingsregels door UWV niet worden nageleefd en partijen als IBM en Logica feitelijk de dienst uitmaken is die EUR 16,1 miljoen verdwenen voor je Werk.nl kunt zeggen. Zou dit nog tot ontslagen bij UWV gaan leiden? Het lijkt me niet meer dan vanzelfsprekend als er op zo’n onverantwoorde manier met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Maar er wordt nu gewerkt aan het project Redesign. En omdat dat project nog loopt doet de commissie hier geen uitspraak over. Daarvoor is mogelijk een volgende commissie nodig. Als het project Redesign in 2015 gereed is… Over die einddatum is overigens enige onduidelijkheid. In het jaarverslag over 2012 zegt het UWV namelijk dit:

Voor met name werkzoekenden zullen we de komende jaren meer en meer overstappen op digitale dienstverlening, inclusief de handhaving die daarbij hoort. Het is een tijdrovend en complex proces dat zeker tot en met 2015 gaat duren.

Maar in het jaarverslag over 2013 zegt het UWV dit:

De ontwikkeling van een online dienstverleningsconcept is complex en gaat zeker tot in 2015 duren.

Dit is niet een nieuw inzicht van het UWV maar een noodzakelijke correctie om te voorkomen dat Lodewijk Asscher (als minister verantwoordelijk voor het UWV) nog minder geloofwaardig wordt. Asscher zei namelijk in reactie op vragen van Kamerleden onder meer het volgende:

 

Tot in 2015 is UWV bezig met het ontwikkelen van de digitale dienstverlening. De website werk.nl wordt ‘verbouwd terwijl de winkel open is’. Gedurende het proces wordt tegen technische fouten aangelopen. De ontwikkelingen gaan gepaard met storingen en klachten. Gelet op de omvang en complexiteit van de transitie houd ik er rekening mee dat deze zich tot in 2015 blijven voordoen.

Ik vraag me oprecht af of er iemand binnen UWV denkt dat eind 2015 het project Redesign af is. Als dat namelijk zo zou zijn is het de eerste keer dat er ten aanzien van Werk.nl iets op tijd af komt. Partijen als IBM en Logica hebben er overigens geen enkel belang bij dat het project op tijd wordt gerealiseerd. Zij willen slechts zo lang mogelijk aan de overheidstiet blijven lurken. Waarmee eigenlijk al per direct de slagingskans is geschetst. Maar er zal vast wel iets van project Redesign in 2015 klaar zijn. Toch?

UWV was in haar jaarverslag over 2012 eerlijk en in het jaarverslag over 2013 politiek correct. Een zoveelste Kamercommissie of onderzoekspartij zal zich daar over een aantal jaar over mogen gaan buigen. In de tussenliggende jaren blijven werkzoekenden met een uitkering geconfronteerd worden met de doffe ellende van Werk.nl, Sinds 2002 disfunctioneel. Hoe is het toch mogelijk…

Geef een reactie

5 Comments