WW uitstroom naar bijstand groeit komende jaren nog verder

WW uitstroom naar bijstand groeit in komende jaren nog verder

In een nogal ontnuchterend rapport heeft het UWV verslag gedaan over de uitstroom van WW-ers naar de bijstand. En het ontnuchterende van het rapport is de stijging van het aantal WW-ers die na maximale uitnutting van de WW periode er nog altijd niet in zijn geslaagd om een nieuwe baan te vinden en daardoor in de bijstand belanden:

clip_image002

Sinds het uitbreken van de financiële crisis eind 2008 is er sprake van een opvallende stijging van het aantal WW-ers dat uiteindelijk in de bijstand beland, hoewel procentueel er sprake is van een stabilisatie sinds 2011. UWV verwacht voor 2014 en 2015 een gelijkblijvend percentage maar dat heeft dus als consequentie een stijgend aantal mensen dat van de bijstand rond moet komen.

In eerder gepubliceerd onderzoek over de doorstroom van de WW naar de bijstand is vastgesteld dat het risico van doorstroom in afnemende mate beïnvloed wordt door:

 • type huishouden,
 • leeftijd,
 • dagloon voor de werkloosheid,
 • geslacht en omvang van het dienstverband (parttime/fulltime),
 • bedrijfstak van herkomst (voor werkloosheid),
 • opleidingsniveau,
 • jaar van instroom in de WW,
 • percentage werkloze werkzoekenden in de (woon-)gemeente en
 • gemeentegrootte

Type huishouden
Alleenstaanden zijn meestal op zichzelf aangewezen voor hun inkomen, terwijl samenwonenden vaak gezamenlijk voorzien in het huishoudinkomen. Hierdoor stromen alleenstaanden veel vaker door naar de bijstand dan alleenstaanden. Voor alleenstaanden met kind(eren) is de situatie nog schrijnender:

clip_image004

Leeftijd
Oudere werklozen (55-plussers) hebben een duidelijk hogere kans om naar de bijstand door te stromen dan jongere werklozen:

clip_image006

Opleidingsniveau
WW-ers met een laag opleidingsniveau lopen een groter risico op het bereiken van de maximale uitkeringsduur dan de mensen met een hoog opleidingsniveau:

clip_image008

Overigens blijken oudere werklozen (55-plus) vaker laag opgeleid te zijn dan jongere werklozen. Een soort negatieve double whammy dus…

Vanaf 2016 is, ongeacht de economische situatie, een structurele stijging van de uitstroom van de WW naar de bijstand te verwachten als gevolg van de verkorting van de maximale WW-duur van 38 naar 24 maanden. Het is daarbij aannemelijk te veronderstellen dat oudere werknemers met een WW-uitkering in een nog groter percentage naar de bijstand zullen doorstromen. Zij zijn tenslotte vooral degenen die nu al de langste WW-duur hebben en met name getroffen zullen worden door de verkorting van de WW duur. En als het in 36 maanden niet lukt om een nieuwe baan te vinden zal dat in 24 maanden helemaal niet lukken.

Iemand die interesse heeft in de baan ambassadeur Aanpak ouderenwerkloosheid?

Geef een reactie

3 Comments
 • Karin Brouwer
  says:

  Maarten Wienbelt vraagt terecht aandacht voor al die nuggers. De grote grap is dat deze mensen helemaal niet in de ‘officiële’ werkloosheidscijfers voorkomen, in die zes-en-een-half-miljoen ‘officieel’ geregistreerden worden namelijk alleen maar uitkeringsgerechtigden opgenomen. Hoeveel zouden het er inmiddels zijn, een half miljoen of zo?
   
  Kijk, zó kan ik natuurlijk ook beweren dat ‘de werkloosheid daalt’ – je telt gewoon een enorme groep zwaar getroffenen (want: moeten leven van spaargeld/gehalveerd inkomen, eigen huis opeten enzovoorts) helemaal niet meer mee. En dat zullen er straks nog veel meer worden door dat onzalige plan om de WW-duur te verkorten.
  Leuk toch, dat we gewoonweg niet eens meer bestaan? Wie wijst hier de H.H. Politici eens op?
   
  Was getekend, Karin, Mr.-Drs.-50+-met-vijfentwintig-jaar-werkervaring-en-werkloos, en uiteraard… nugger.

  • Theo Mensen
   says:

   Veel ellende blijft inderdaad buiten beeld. En met cijfers en feiten over dehelft van het hele verhaal produceren we verkeerde voorstellingen van zaken. Tijd voor een update!Uit bericht van UWV op werk.nl “Bij vrijwel alle WW’ers die in de bijstand terechtkomen (96%), is de WW-uitkering beëindigd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur. 1 op de 6 mensen die de maximale uitkeringsduur bereikt, stroomt door naar de bijstand. De rest valt terug op het inkomen van de partner, op spaargeld of vind toch nog snel werk.” De kanttekening van Karin Brouwer verdient (véél meer) aandacht. De doorstroom vanuit ww naar bijstand is veel te groot. We leren te weinig van succesvolle interventies. Van-werk-naar-werk-beleid en uitvoeringspraktijk kan en moet veel beter!

 • Maarten Wienbelt
  says:

  Marc, van de dit jaar tot oktober 411.000 beëindigde ww uitkeringen stroomden 200.000 mensen uit naar een al dan niet tijdelijk betaalde baan. 211.000 mensen hadden geen betaald werk na aflopen ww recht. Het merendeel is nu niet uitkering gerechtigd. Pas na een papieren vermogen lager dan 8k mag men de bijstand in. Papieren overwaarde van een huis brengt veel mensen pas echt in de problemen. Dus wie wordt ambassadeur nuggers? Dat zou een prioriteit moeten worden ook voor de banken die deze mensen een hypotheek hebben verstrekt en niks binnen krijgen! Nuggers tellen niet mee bij de werkloosheid cijfers dus het gaat op papier wat beter.