ABU: crescendo!

Logotype ABUVorige week kwam de ABU met de cijfers over periode 10. En het is de beste periode voor 2014 dusver:

In periode 10 (week 37 – 40) steeg het aantal uitzenduren met 10% en de uitzendomzet nam toe met 9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Tien procent groei! Dat moet natuurlijk gevierd worden. De laatste keer dat een dergelijke monsterachtige groei werd gemeten was in de derde periode van 2011. Maar dat was ten opzichte van periode 3 van 2010 toen een 6% krimp moest worden genoteerd. Nu is het ten opzichte van periode 10 van 2013 waar slechts een 2% krimp werd genoteerd. Dus relatief gezien is dit resultaat uitzonderlijk goed.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2012 t/m 2014 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2012 t/m 2014

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2012 t/m 2014

Een schitterende opgaande lijn, om heel vrolijk van te worden. Maar laten we dan vooral niet vergeten vanuit welk diep dal de uitzenders hebben moeten opkrabbelen. Dit wordt duidelijk zichtbaar door op basis van de periodecijfers van de ABU een index voor het volume uitzenduren te berekenen. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2014 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2014 (2006 = 100)

Voilá. De opgaande beweging van de trendlijn laat een duidelijke versnelling zien, maar dat mag ook wel. Want als we voor een volgende recessie weer op het niveau van 2008 terecht willen komen dan is er nog wel wat groeiwerk nodig.

Ontwikkelingen per sector
De sector Administratief laat in periode 10 een stevige groei zien en gaat van 9%.  De sector Industrie groeit iets minder sterk en blijft op 8% steken. Maar de absolute koploper is de sector Techniek die een groei van 19% mag noteren!

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2014 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2014 (2006 = 100), per sector

Gokkers mogen hun geld inzetten op het moment dat de index van de sector Techniek de index van de sector Industrie gaat doorsnijden. Ik vraag me tegelijkertijd af hoe houdbaar de groei van het segment Administratief zal blijken te zijn. Want gezien de enorme kaalslag in banen in dit segment ben ik bijzonder benieuwd wat het plafond van de index voor deze uitzendsector gaat worden.

Geef een reactie