De grote uitzenders vergeleken; Q3 2014

Euro'sDe grote uitzenders (Manpower, Randstad, USG People, Kelly Services en Adecco) hebben alweer enige tijd geleden hun cijfers over het derde kwartaal gepubliceerd. En dan is het altijd leuk om de performance van deze partijen onderling te vergelijken. En met performance bedoel ik de omzet- en margeontwikkeling.

In essentie is het beeld in het afgelopen jaar niet veranderd. Waarmee op het gebied van zowel omzet- als marge-ontwikkeling USG People de zwakste schakel blijkt te zijn. De overige uitzenders liggen voor wat betreft de omzetontwikkeling dicht bij elkaar, maar ten aanzien van de marge-ontwikkeling zijn er aanzienlijk forsere verschillen te signaleren. En hier is Adecco de grote winnaar.

Omdat de omzetvolumes van enerzijds Adecco, Randstad en Manpower en anderzijds USG People behoorlijk ver uit elkaar liggen heb ik ervoor gekozen om de procentuele verandering van de voortschrijdende jaaromzet sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de jaaromzet over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is gehanteerd:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende jaaromzet., Q1 2008 – Q3 2014

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende jaaromzet., Q1 2008 – Q3 2014

De echte global players laten een vrijwel identieke omzetverandering zien, waarbij Manpower zich het beste blijft ontwikkelen. Desondanks is de afstand tot Kelly, Randstad en Adecco redelijk beperkt. De omzetontwikkeling van USG People lijkt wel zeer negatief, maar dat komt doordat USG People begin 2013 haar General Staffing activiteiten in Spanje, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Polen en Luxemburg aan Randstad heeft overgedaan. Deze overdracht heeft overigens nauwelijks invloed gehad op de omzetontwikkeling van Randstad, maar dat is dan ook een aanzienlijk grotere uitzender.

Het is voor USG People te hopen dat er ook een keer een knikje naar boen kan worden getoond. Tot dusverre is dat de uitzender niet gelukt, maar misschien persen ze er nog een eindejaarssprintje uit.

Naast de omzetontwikkeling is het natuurlijk bijzonder interessant hoe de brutomarge van de uitzenders zich over dezelfde periode heeft ontwikkeld. Om een goede vergelijking met de omzetontwikkeling mogelijk te maken heb ik ook hier ervoor gekozen om ook hier de procentuele veranderingen van sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de brutomarge over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is gehanteerd:

%verandering brutomarge (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q3 2014

%verandering brutomarge (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q3 2014

Tja, ook hier valt er weinig te juichen als je USG People heet. Er is dan wel een aardig herstel te signaleren als effect van de overname door Randstad van de General Staffing activieiten van USG, maar daarmee is de brutomarge maar zeer beperkt verbeterd. Terwijl toch juist van laag margende markten afscheid is genomen. USG People heeft van alle uitzenders het meeste verloren op haar brutomarge. Tezamen met het verlies aan omzet is USG People dus twee keer in negatieve zin geraakt. 

Maar als het om de ontwikkeling van de brutomarge gaat hebben ook Randstad en Manpower niet veel om over te juichen. Sinds de financiële crisis zijn deze twee uitzendreuzen meer dan 10% van hun brutomarge kwijtgeraakt en ik vraag me af of ze dit voor de volgende crisis weten te herstellen. Mijn kristallen bol zegt van niet…

Eigenlijk is alleen Adecco goed bezig. De grootste uitzender ter wereld heeft zich vrijwel volledig hersteld van de margeklap als gevolg van de financiële crisis. Een bijzondere prestatie als je dit afzet tegen de resultaten van Adecco’s concurrenten. Overigens is het wel opvallend om te zin dat drie van de vijf uitzenders ondertussen weer een naar beneden buigende trendlijn laten zien. Is dit de kanarie in de kolenmijn, het eerste signaal van een kenterende resultaatontwikkeling? Kan er alleen maar omzet bijkomen als de prijzen omlaag moeten? In dat geval kunnen we ons gereedmaken voor de zoveelste recessie in deze permadip. Maar misschien is het beter om nog even te wachten tot de resultaten van Q4 van dit jaar.

Overigens is het wel goed om te weten dat van alle uitzenders USG People nog wel de hoogste brutomarge weet te realiseren:

Ontwikkeling brutomarge op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q3 2014

Ontwikkeling brutomarge op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q3 2014

Hier is goed de impact van de verkoop van de bedrijfsonderdelen van USG aan Randstad te zien. Een behoorlijke bounce in de brutomarge. Maar met de neerwaartse afbuiging van de marge zou het ook zomaar een dead cat bounce kunnen worden. De vrijwel rechte lijn van Adecco is in dit verband overigens opvallend te noemen. Ondanks alle economische tegenwind heeft ‘s werelds grootste uitzender zich nauwelijks marge laten afsnoepen. Een bijzondere prestatie.

Geef een reactie

2 Comments
  • Marathon 11
    says:

    Marc vergelijkt appels met peren en blijft al sinds jaren negatief over USG. Een stukje oud zeer denk ik dan maar omdat dochterlief een paar jaar geleden aan de kant werd geschoven door deze Uitzender. Jammer dat Marc zo lang wrok blijft koesteren tegen USG maar het typeert de mens Drees waarschijnlijk meer dan dat het iets zegt over de werkelijke situatie bij USG P.Noem het maar het type vechtscheiding waar mediation beter zou zijn voor alle partijen.