Verandering werkloosheid, per leeftijdsgroep en geslacht

Met de werkloosheidscijfers van oktober in het achterhoofd (7,96%, een daling van 0,03 in vergelijking met de werkloosheid van september) is het bijzonder inzichtgevend om eens te kijken naar de procentuele verandering van de werkloosheid bij de verschillende leeftijdsgroepen sinds 2003. En vervolgens ook nog een slag dieper door tevens te kijken naar die verandering bij mannen en vrouwen. Want daar zitten de nodige verschillen tussen.

Maar laat ik beginnen met de verandering voor de verschillende leeftijdsgroepen. Want dat ziet er zo uit:

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – oktober 2014. Bron: CBS

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – oktober 2014. Bron: CBS

De tweedeling tussen <45 jaar en >45 jaar springt natuurlijk per direct in het oog. Want we kunnen de, overigens beperkte, daling van de werkloosheid dus uitsluitend toeschrijven aan een daling bij het jongere deel van de beroepsbevolking. De oudjes laten tot op dit moment geen enkele daling zien, sterker nog, sinds eind 2008 is de werkloosheid onder ouderen eigenlijk alleen maar gegroeid. Een aaneengesloten periode van zo’n 5 jaar…

De 15 – 25-jarigen en de 25 – 45-jarigen laten na de korte opleving rond 2011 en verrassend gelijk beeld zien met een scherpe stijging en vervolgens een aftopping en ondertussen alweer enige tijd een daling . Hierbij dient natuurlijk wel te worden opgemerkt dat waar de werkloosheid voor 15 – 25-jarigen in oktober op exact 14% is uitgekomen, de werkloosheid voor 25 – 45-jarigen hiervan slechts de helft is, 7%. Maar de ontwikkeling van de werkloosheid van deze twee leeftijdsgroepen is wel identiek. En daarmee een stuk positiever dan voor 45-plussers.

Als we naast de leeftijd ook het geslacht meenemen ontstaat er een verrassende tweedeling. Laat ik beginnen bij de mannen:

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde) onder mannen, januari 2001 – oktober 2014. Bron: CBS

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde) onder mannen, januari 2001 – oktober 2014. Bron: CBS

Kijk eens aan! Hier zijn de 45-plusser wel aan het dalen, zij het uiterst voorzichtig en pril. Maar het is niettemin een daling. En waar bij de volledige werkloze beroepsbevolking de ontwikkeling van 15 – 5-jarigen en 25 – 45-jarigen vrijwel gelijkvormig is, kan  de jongste leeftijdsgroep zich bij het mannelijke deel van de werkloze beroepsbevolking zich gelukkig prijzen. Voor hen is de %verandering sinds 2011 het meest beperkt gebleven en is ook als eerste omgedraaid. Helemaal in lijn met het klassieke beeld dat het jongste deel van de beroepsbevolking als eerste wordt geraakt tijdens economische krimp maar ook als eerste de vruchten plukt als het weer wat beter gaat.

Hoe anders is dat beeld bij het vrouwelijke deel van de werkloze beroepsbevolking:

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde) onder vrouwen, januari 2001 – oktober 2014. Bron: CBS

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde) onder vrouwen, januari 2001 – oktober 2014. Bron: CBS

Voilà! Een totaal ander beeld dan bij de mannen. Hier geen voorzichtige daling bij 45-plussers maar nog altijd een stijging van de verandering van de werkloosheid. En hier geen jongste leeftijdsgroep die de meest gunstige ontwikkeling laat zien. Integendeel. En dan is er ook nog eens het verschil in het moment waarop de stijging in een daling overgaat. Bij de mannen zet die zich eerder in dan bij het vrouwelijk deel van de werkloze beroepsbevolking.  Eigenlijk zijn alleen 25 – 45-jarige vrouwen beter af dan hun mannelijke equivalent. Hier zijn de veranderingen onder vrouwen namelijk veel minder groot, hoewel de recent ingezette daling wel weer later begint dan bij het mannelijke deel.

Maar alles bij elkaar lijkt het er op dat het vrouwelijk deel van de beroepsbevolking in de afgelopen jaren de zwaarste klappen heeft moeten verwerken, waarbij met name onder 45-plussers het meeste wordt geleden. En dat laat zich op onderstaande wijze duidelijk illustreren:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 45– 65 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – oktober 2014. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 45– 65 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – oktober 2014. Bron: CBS

Waar in de tweede helft van 2012 de werkloosheid onder mannen en vrouwen in deze leeftijdsgroep nog vrijwel gelijk was, is er nu sprake van een groot verschil. In oktober kwam de werkloosheid onder mannen van 45 jaar en ouder uit op 6,8% terwijl de teller bij vrouwen pas stilstaat bij 8,4%. Een wel zeer fors verschil…

Overigens is het verschil bij het jongste deel van de werkloze beroepsbevolking nog wel een tandje groter:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 15– 25 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – oktober 2014. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 15– 25 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – oktober 2014. Bron: CBS

Hier staan de vrouwen op een werkloosheid van 16,1% en de mannen op slechts 11,9%. Een gigantisch verschil dat wederom in het nadeel van het vrouwelijke deel van de beroepsbevolking uitvalt. Alleen onder 25 – 45-jarigen is er nauwelijks een verschil, en dat verschil valt ook nog eens in het voordeel van vrouwen uit

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 25– 45 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – oktober 2014. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 25– 45 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – oktober 2014. Bron: CBS

Een schrale troost voor 15 – 25-jarige vrouwen en een droevig vooruitzicht voor vrouwen die dichtbij de grens van 45 jaar zitten.  En het blijft een merkwaardige ontwikkeling.

Geef een reactie

1 Comment
  • Margreet Bergsma
    says:

     
    Ik ben op zoek naar gegevens over herintredende seniore werkzoekende. In die zoektocht kwam ik ook op uw site. Mijn zoektocht loopt vast. Kunt u mij verer helpen. Hoe groot is de kans dat ik als werkzoekdende vrouw, 63 jaar, WO-opgeleid, nog aan het werk kom ??
    Aanleiding is de uitnodigign om wat over mezelf te vertellen op een avond over (verborgen) armoede.  Ik ben erg benieuwd naar uw reactie.