CPB geeft vervroegd kerstcadeautje

Het Centraal Planbureau (CPB) “ziet” een versnelde afname van de werkloosheid in de maanden november en december van 2014, als we de korte termijnraming van het CPB ten aanzien van de werkloosheid voor 2014 mogen geloven. Want voor dit jaar denkt het CPB uit te komen op een werkloosheid van 8 ,25%. En dat terwijl we voor de periode januari – oktober uitkomen op een gemiddelde werkloosheid van 8,39%. Om de gemiddelde werkloosheid in de twee resterende maanden van 8,39% naar 8,25% te krijgen is een scherpe daling van de werkloosheid nodig. Hoe scherp? Nou, zo scherp:

Ontwikkeling werkloosheid (in %) per maand in 2014. Rood zijn cijfers van CBS, grijs is de benodigde ontwikkeling op basis van de jaarprognose van CPB

Ontwikkeling werkloosheid (in %) per maand in 2014. Rood zijn cijfers van CBS, grijs is de benodigde ontwikkeling op basis van de jaarprognose van CPB

Het CPB deelt een vroeg kerstcadeautje uit met deze prognose, maar de vraag is natuurlijk hoe betrouwbaar de cijfers zijn. Het CPB heeft op dit gebied bepaald geen vlekkeloze reputatie en het lijkt erop alsof ze met hun werkloosheidsprognose er weer een vlekje bij willen krijgen.

De laatste maanden lijkt de daling van de werkloosheid juist te vertragen, maar een lineaire extrapolatie voor de maanden november en december laten juist een extreme versnelling van de werkloosheidsdaling zien. Ik hoop van harte dat dit waar is, maar ik zal er nog geen Euro op inzetten.

Overigens zou een dergelijke daling van de werkloosheid erin resulteren dat in 2015 de werkloosheid weer gaat oplopen. Want het CPB voorspelt voor 2015 een werkloosheid van 7,75% en dat ligt dus hoger dan het niveau waarop 2014 eindigt. Dat zou dan weer een forse bummer zijn, maar het is beter om de voorspellingen van het CPB weer eens met een flnke korrel zout te nemen.

Geef een reactie

1 Comment