Griekenland is nog altijd heel erg ziek

Griekse vlagAls je de berichtgeving rondom Griekenland de laatste tijd hebt gevolgd dan weet je dat het land nog altijd in een diep, zwart gat zit, ondanks hoopvolle berichten eerder dit jaar. Want enkele maanden geleden was er nog het bericht dat Griekenland binnen zeer korte tijd op eigen kracht leningen zou kunnen aangaan, maar niets blijkt minder waar. De rente op Griekse staatsleningen is alweer richting de 10% geschoven en er wordt alweer uitgebreid gesteggeld over de condities voor de volgende lening vanuit de Eurozone.

En eigenlijk had iedereen kunnen weten dat het land er nog altijd zeer slecht voorstaat. Sinds november 2011 staat het officiële werkloosheidscijfer (ruim) boven de 20%. Het vorige week verschenen werkloosheidscijfer over september staat op 25,7%. Waarmee de werkloosheid voor het eerst sinds oktober 2012 weer onder de 26% is gedaald. Het is nauwelijks voor te stellen wat een dergelijk hoge werkloosheid met een samenleving doet, maar het kan niet veel goeds opleveren.

Dit is de ontwikkeling van de werkloosheid van Griekenland sinds medio 2007:

Werkloosheid (%) Griekenland, juli 2007 – september 2014. Bron: Elstat, Eurostat 

Werkloosheid (%) Griekenland, juli 2007 – september 2014. Bron: Elstat, Eurostat

Het is dus maar goed dat de potentiële beroepsbevolking van Griekenland in de afgelopen jaren sterk is afgenomen. Onderstaande tabel toont de potentiële beroepsbevolking en de onderverdeling (werkzaam, werkloos, niet-actief) daarbinnen voor de maand september van de afgelopen jaren:

image

Sinds 2009 is de potentiële beroepsbevolking met een slordige 300.000 mensen afgenomen. Dat is maar liefst 3,5% in slechts 5 jaar! Opvallend genoeg is het niet-actieve deel van de beroepsbevolking in de afgelopen jaren gekrompen. Het is nauwelijks voor te stellen dat er in Griekenland geen enorme toename van het aantal discouraged workers is opgetreden; mensen die wel zouden willen werken maar het zoeken hebben opgegeven vanwege een chronisch gebrek aan kansen.  Maar volgens Elstat (het Griekse CBS) is dat blijkbaar wel het geval. En terwijl het werkzame deel van de beroepsbevolking met 940.000 is afgenomen is het werkloze deel met slechts 740.000 toegenomen. Een in mijn ogen bijzondere ontwikkeling van de beroepsbevolking.

Ter vergelijking, de potentiële beroepsbevolking in Nederland is in dezelfde periode met 0,4% gekrompen; bijna 10 keer langzamer dan bij Griekenland het geval is. Verder is in Nederland het werkloze deel van de beroepsbevolking harder gegroeid dan het werkzame deel is afgenomen. Een stuk logischer bij een situatie waarin de werkloosheid (scherp) stijgt. Is er in de Griekse demografie daadwerkelijk iets bijzonders aan de hand of is de statistische hand van Elstat (bewust) onzorgvuldig? Geen idee, maar zonder deze bijzondere ontwikkeling was de werkloosheid in Griekenland ruim boven de 30% uitgekomen in 2013. En zou diezelfde werkloosheid op dit moment nog altijd op 30% staan.

Maar 30% of bijna 26%, de werkloosheid is in Griekenland nog altijd extreem hoog. En de neergaande lijn van de werkloosheid is niet bepaald indrukwekkend te noemen. Overigens is dit nog peanuts in vergelijking met de jeugdwerkloosheid. Die in september is uitgekomen op 49,8%. Inderdaad, dat is ook een wrang feestje waard, want de jeugdwerkloosheid is eindelijk weer onder de 50% gedaald. Ter vergelijking, de Nederlandse werkloosheid onder 15 – 25-jarigen kwam in september uit op 13,9%. En in Griekenland is er in geen velden of wegen een ambassadeur Aanpak jeugdwerkloosheid te bekennen. Misschien kan Nederland Mirjam Sterk wel aan Griekenland uitlenen?

Geef een reactie

2 Comments
  • steven hoogstraate
    says:

    Wie kan uitleggen, hoe de ca. 3,6 millioen werkzame Grieken een schuld van 240 milliard ooit kunnen terug verdienen? (van de 3,6 millioen werkzame Grieken is ook nog een groot gedeelte ambtenaar, hun salaris moet ook eerst door de niet-ambtenaren verdient worden en dit in een land dat nauwelijks geld kan genereren
    d.m.v. export etc?.