CBS: werkloosheid in november onveranderd op 8%

Nederlandse vlag

Volgens het CBS is de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) in november 2014 is gestegen ten opzichte van oktober:

Het aantal werklozen kwam in november uit op 630 duizend personen. […] Na een geringe daling in september en oktober was er in november een lichte stijging met 3 duizend personen..

Voor de vierde achtereenvolgende maand is de (seizoensgecorrigeerde) werkloosheid in Nederland uitgekomen op 8%. Van augustus tot en met november is de werkloosheid vrijwel gelijk gebleven en moeten we tot op twee posities achter de komma kijken om een verschil te kunnen ontdekken. Maar als je zo gedetailleerd kijkt zie je dat in november de werkloosheid voor het eerst sinds april weer is gestegen. Marginaal weliswaar (van 7,96% in oktober naar 7,99% in november) maar het is een stijging.

Het langere termijnbeeld van zowel het niet-gecorrigeerde als het voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – november 2014. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – november 2014. Bron: CBS

Zo ziet een ‘herstel’ van de economie in Nederland er dus uit. Stagnatie en zelfs een piepkleine stijging van de werkloosheid na een beperkte daling in de periode mei – augustus. Hebben we te maken met een ‘jobless’recovery? Je zou het bijna zeggen, maar hoe verklaren we dan onderstaande ontwikkeling van het vacaturevolume?

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast. Bron: Jobfeed

Het aantal online gepubliceerde vacatures kent ondertussen een volume dat vergelijkbaar is met de korte opleving van de arbeidsmarkt in 2011 en de periode van voor de financiële crisis. Maar de werkloosheid is aanzienlijk hoger dan in de periode 2007 – 2011. Dus wat is hier aan de hand? Er vanuit gaande dat het CBS en het UWV het bij het rechte eind hebben met betrekking tot het aantal werklozen en het aantal WW-gerechtigden is er maar een gevolgtrekking te maken; het vacaturevolume kent, in tegenstelling tot de economie, een ferme inflatie.

Met de stijging van de werkloosheid is ook het aantal werklozen weer toegenomen, van 627.000 naar 630.000:

Aantal werklozen per leeftijdscategorie, januari 2001 – november 2014. Bron: CBS

Aantal werklozen per leeftijdscategorie, januari 2001 – november 2014. Bron: CBS

Op het enorme aantal van 630.000 klinkt een groei van 3.000 natuurlijk verwaarloosbaar, maar 3.000 mensen (en hun familieleden) gaan een verdomd rottige kerst tegemoet. Als je je dat probeert voor te stellen is het ineens een enorme groep. En als je daar ook nog eens 627.000 reeds werkloze mensen (en hun familieleden) bij telt is het vrijwel onvoorstelbaar. Maar goed, we blijven horen van onze onkreukbare politici dat onze economie aan het herstellen is, hoewel het herstel fragiel is. Dus het zal wel waar zijn, hoewel die 630.000 mensen (en hun familieleden) er niets van zullen merken.

En de groep die het het minste gaat merken zijn de werklozen van 45 jaar en ouder. Daar ziet de ontwikkeling van de werkloosheid er namelijk zo uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65-jarigen, januari 2003 – november 2014. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65-jarigen, januari 2003 – november 2014. Bron: CBS

De werkloosheid binnen deze leeftijdsgroep is nauwelijks gedaald in de periode mei – augustus en nu stijgt de werklosheid alweer. Een beklemmende gedachte als we ons ook even rekenschap geven van groeiende internationale spanningen, dalende olieprijzen en ander ongemak. Maar dan hoor ik zachtjes onze onkreukbare politici zeggen dat onze economie zich aan het herstellen is, hoewel het herstel fragiel is. Kan je je met vage hoop tijdens een kille Kerst verwarmen? Ik denk het niet.

Geef een reactie

2 Comments