Autoverkopen in november: wat gebeurt er in ons landje?

Een belangrijke indicator van de gezondheid van de consument en daarmee van de gezondheid van de economie is het aantal verkochte nieuwe auto’s. En in de afgelopen maand is het beeld van een drietal PIIGS-landen toch wat minder positief (tot negatief) geworden:

Trendlijn autoverkopen PIIGS-landen op basis van 12-maands gemiddelden, januari 2008 – november 2014. Bron: ACEA

Trendlijn autoverkopen PIIGS-landen op basis van 12-maands gemiddelden, januari 2008 – november 2014. Bron: ACEA

Zo lijken Italië en vooral Ierland te stagneren en is in Griekenland de magere verbetering omgeslagen in een hernieuwde krimp van het aantal nieuwe autoverkopen. Een zeer slecht teken voor het al jaren ernstig kwakkelende land waar de autoverkopen zijn gedecimeerd. Gaat het land alsnog een krimp van 80% meemaken of is er slechts sprak van een tijdelijke omkering van de trend. Ik hoop maar op het laatste.

Maar laat ik tevens stilstaan bij een aantal kernlanden van de Eurogroep, en dan met name ons eigen land. Want daar is het helemaal niet pluis:

Trendlijn autoverkopen kernlanden op basis van 12-maands gemiddelde, januari 2008 – november 2014. Bron: ACEA

Trendlijn autoverkopen kernlanden op basis van 12-maands gemiddelde, januari 2008 – november 2014. Bron: ACEA

Ai, ai, ai…. De dalende trend heeft zich versneld voortgezet en is als een gevolg daarvan door de grens van 20% krimp heen geschoten. Dit is wel zeer slecht nieuws voor de autobranche in ons land. Op zich niet gek, we zien nu het effect van de eindejaarsaankopen van vorig jaar uit de cijfers verdwijnen, waardoor de trendlijn kunstmatig op een hoger niveau kwam te liggen. Het belastingvoordeel op hybride auto’s was vorig jaar een reden voor een scherpe stijging van het aantal autoverkopen en daarmee van een sterke vertekening van de trendlijn. Dat effect gaat in komende maanden uit de trendlijn verdwijnen en zal naar alle waarschijnlijkheid tot meer droefenis leiden. Als de trendlijn van Spanje zich zou doorzetten is het niet eens denkbeeldig dat Nederland over enkele maanden een slechter beeld laat zien dan Spanje. Dat zou pas schrikken zijn…

Geef een reactie

1 Comment
  • Raul
    says:

    Ahhh een treehugger die kan rkeenen?Het gaat natuurlijk om het totale vacaturevolume, waarbij het meer dan aannemelijk is dat bij een krimpende economie (vandaar die stijgende werkloosheid , en denk ook even aan de prognose van het verlies aan banen van het UWV van deze week) ook het vacaturevolume afneemt. Hierbij is het natuurlijk volstrekt irrelevant of die banen door niet-werkende werkzoekenden of door werkenden worden ingevuld.