Misère index arbeidsmarkt november 2014

Na het bijzonder goede cijfer van ABU over periode 12 is het helemaal leuk om weer een update te maken van de stand van Nederland arbeidsland via mijn hoogst persoonlijke misère index, die weer is gebaseerd op de volgende cijferreeksen:

  1. Uitzendindex (ABU)

  2. Het aantal vacatures (Jobfeed)

  3. De werkloosheid (CBS)

  4. Het aantal faillissementen (Faillissementen.com)

Voor elk van deze maandreeksen is de periode van januari 2008 tot heden genomen en een voortschrijdend maandgemiddelde (gebaseerd op het gemiddelde van 12 achtereenvolgende maanden) berekend. Het resultaat is vervolgens omgezet in een procentuele verandering over de looptijd waarbij 2008 als vertrekpunt (0%) is genomen. Hierbij is de getoonde ontwikkeling van werkloosheid en aantal faillissementen natuurlijk invers:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering cijferreeksen, (2008 = 0%), januari 2008 – november 2014

Arbeidsmarkt: procentuele verandering cijferreeksen, (2008 = 0%), januari 2008 – november 2014

Alle trendlijnen gaan de goede richting op, zoveel is zeker. Maar dat wil niet zeggen dat iedere trendlijn er een goed voorstaat. De trendlijn voor het aantal faillissementen en die van het vacaturevolume stijgen sterk, waarbij de trendlijn voor het aantal vacatures alweer redelijk in de buurt van de nullijn lijkt te gaan komen. Die van het aantal faillissementen stijgt veel sneller, maar nog een stuk verder verwijderd van de nullijn.

Tegelijkertijd laat de trendlijn van de uitzendindex een aanzienlijk langzamer herstel zien, maar de meest zorgwekkende trendlijn is die van de werkloosheid. Niet alleen is deze trendlijn het meest gedaald en is het herstel hier als laatste begonnen (logisch, want een krimp van het aantal werklozen gebeurt later dan een herstel van de economie) er lijkt ook nog eens sprake van een vertraging van dat herstel. Een onverwachte ontwikkeling die zich hopelijk niet gaat voortzetten. Maar we hebben hier toch wel een ferm zorgsignaal te pakken.

Door bovengenoemde reeksen samen te voegen, krijg je één indicator voor de stand van de arbeidsmarkt. En dat ziet er zo uit:

Misère index, ontwikkeling arbeidsmarkt (2008 = 0%), 12-maands voortschrijdend gemiddelde, januari 2008 – november 2014

Misère index, ontwikkeling arbeidsmarkt (2008 = 0%), 12-maands voortschrijdend gemiddelde, januari 2008 – november 2014

Dit geeft toch wel een wat ander beeld dan de afzonderlijke trendlijnen. Er moet nog een enorme afstand worden overbrugd om op de nullijn terug te keren, en zelfs met het huidige tempo zou dat nog twee jaar gaan duren. Onder de aanname dat in die twee jaar geen negatieve economische verrassingen krijgen. En dat laatste lijkt me weer niet zo waarschijnlijk. Maar we gaan in ieder geval met een positief gevoel het nieuwe jaar in. Volgend jaar zien we wel weer verder.

Geef een reactie

2 Comments