UWV zaait verwarring

Afgelopen zaterdag stond in de Telegraaf een reactie van een werkzoekende die stelt als gevolg van de duur van de werkloosheid iedere functie als passend te moeten beschouwen. En het UWV verstaat onder passende functies ook onderstaande vacature:

Vacature Werk.nl coffeshop medewerker

Dit zal door weinigen als een passende functie worden gezien. De betreffende werkzoekende behoort in ieder geval niet tot deze groep.

UWV_Webcare heeft overigens wel een poging gedaan om het ‘uit te leggen’ aan deze UWV ‘klant’:

Twitter interactie UWV_Webcare en Paul Ulenbelt

Het is me toch wat, de ‘klant’ bleef boos na bovenstaande uitleg. Voor de goede orde, de vacature is door het UWV geclassificeerd als baliemedewerker, niet als verkoper. Van een match was dus geen sprake. En er hoeft toch geen match te zijn als iedere functie als passend dient te worden beschouwd? Dus waarom is solliciteren dan niet verplicht? Kan je je beroepen op gewetensbezwaren? Wordt de WW-uitkering niet gekort? Vragen, vragen maar geen duidelijke antwoorden waarmee je verder kan…

Geef een reactie

4 Comments