CBS: werkloosheid in december stijgt naar 8,1%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) in november 2014 is gestegen ten opzichte van oktober:

Het aantal werklozen is in december gestegen met 12 duizend en kwam uit op 642 duizend personen.

Vandaag is de werkloosheid in Nederland gestegen van 8,0% naar 8,1%. Maar eigenlijk is de werkloosheid wel iets sterker gestegen, namelijk van 7,99% naar 8,15%. Waarmee we dus op een haar na een stijging van 8,0 % naar 8,2% hebben vermeden. Hiermee is het kerstcadeau van het CPB (natuurlijk) niet echt gebleken. Het is dus maar goed dat we vanaf januari 2015 de werkloosheid volgens de internationale norm gaan rapporteren, want daarmee gaat de werkloosheid, althans optisch, sterk omlaag.

De werkelijkheid is dat we na 4 maanden zonder enige noemenswaardige beweging in het werkloosheidscijfer plotseling met een stijging van de werkloosheid worden geconfronteerd. Is dit een éénmalige uitschieter in negatieve zin. Ik heb geen idee, maar het zo me niets verbazen als de werkloosheid ook in komende maanden verder gaat oplopen. Ondanks de bazooka van Draghi…

Het langere termijnbeeld van zowel het niet-gecorrigeerde als het voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – december 2014. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – december 2014. Bron: CBS

Dit is geen vrolijk stemmend beeld. Integendeel. De werkloosheid in ons land stijgt weer. Hoe kan dat, met zulke prachtige resultaten van de Nederlandse uitzendsector eerder deze week en het online vacaturevolume over december 2014? Waarom doet onze werkloosheid niet mee in deze juichstemming?

Natuurlijk is e ontwikkeling van de werkloosheid niet gelijk verdeeld. Als we kijken naar de ontwikkeling van het aantal werklozen naar leeftijd is dit het beeld:

Aantal werklozen naar leeftijdsgroep, januari 2001 – december 2014. Bron: CBS

Aantal werklozen naar leeftijdsgroep, januari 2003 – december 2014. Bron: CBS

We hebben nog altijd een ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid. Omdat…? We hebben nog altijd geen ambassadeur Aanpak Seniorenwerkloosheid. Omdat…? En als we toch bezig zijn mag er ook wel een ambassadeur aanpak 25 – 45-jarigen werkloosheid komen.

En als we het nog wat verder verbijzonderen, dit is de ontwikkeling van de werkloosheid onder de oudste leeftijdsgroep, onderverdeeld naar geslacht:

Werkloosheidpercentage 45 – 65-jarigen naar geslacht, januari 2003 – december 2014. Bron: CBS

Werkloosheidpercentage 45 – 65-jarigen naar geslacht, januari 2003 – december 2014. Bron: CBS

De werkloosheid onder 45 – 65-jarige vrouwen heeft in december dus een nieuw ‘hoogtepunt’ bereikt met 8,7%. Op weg naar een percentage van 9%…

Overigens zijn niet alleen de vrouwen in de oudste leeftijdsgroep het slachtoffer, ook onder de jongste leeftijdsgroep is er een opvallende tweedeling te zien:

Werkloosheidpercentage 15 – 25-jarigen naar geslacht, januari 2003 – december 2014. Bron: CBS

Werkloosheidpercentage 15 – 25-jarigen naar geslacht, januari 2003 – december 2014. Bron: CBS

Geen prettig gezicht en een opvallende ontwikkeling. Waar de werkloosheid onder mannelijke en vrouwelijke jongeren in het recente verleden min of meer gelijk liep is er medio 2013 iets gebeurt waardoor er nu sprake is van een zeer fors verschil (van zo’n 5% in werkloosheidspercentages, 11,2% versus 16,2%). Wat is/zijn hier de oorzaak/oorzaken van?

Alleen in de leeftijdsgroep van 25 – 45-jarigen is er een eerlijke verdeling van de werkloosheid tussen mannen en vrouwen:

Werkloosheidpercentage 25 – 45-jarigen naar geslacht, januari 2003 – december 2014. Bron: CBS

Werkloosheidpercentage 25 – 45-jarigen naar geslacht, januari 2003 – december 2014. Bron: CBS

Dat is dan wel weer een beetje een geruststelling, hoewel het natuurlijk onrustbarend is om de werkloosheid weer te zien stijgen.

Geef een reactie

3 Comments