Vacaturefilter UWV simpel te omzeilen?

spamIn reactie op  vragen van SP-lid Paul Ulenbelt over het aanbod van een softwareverkopersbaan door UWV aan  een WW-er gaf minister Lodewijk Asscher onder meer het volgende antwoord:

Op Werk.nl zijn vacatures te vinden voor allerlei functies in diverse branches. Vacatures in maatschappelijk omstreden bedrijfstakken zoals de sexindustrie en handel in softdrugs, kunnen wel door werkgevers gepubliceerd worden op Werk.nl, maar deze vacatures worden niet actief door UWV aangeboden aan werkzoekenden als passende arbeid. UWV filtert genoemde functies uit het aanbod aan werkzoekenden. Vanwege de benaming (receptionist, baliemedewerker) was de betreffende functie van softdrugsverkoper niet als zodanig onderkend, waardoor deze toch als passende functie bij werkzoekenden onder de aandacht is gebracht. UWV heeft deze functie inmiddels verwijderd uit de vacatures die worden aangeboden aan werkzoekenden.

En dat geeft blijkbaar aan dat de filterstrategie van UWV bijzonder simpel te omzeilen valt.Want als ik het antwoord van Asscher correct interpreteer is er slechts een controle op de titel van de vacature en/of de door UWV aan en vacature gehangen classificatie. Als je dus enigszins terughoudend bent in de vacaturetitel (dus geen melding maken van woorden als drugs of prostituee) is de kans meer dan waarschijnlijk dat deze vacatures door het filter van UWV glippen en daarmee dus wel actief aan werkzoekenden worden aangeboden als passende arbeid. Wat dus nog altijd zal leiden tot verwarring bij de mensen die dit soort vacatures van het UWV blijven ontvangen.

En dat betekent dat onderstaand antwoord van de minister niet correct is:

Zoals aangegeven bij […] worden dergelijke vacatures niet actief door UWV aangeboden aan werkzoekenden als passende arbeid. Dat betekent dat een werkzoekende zich niet hoeft te verantwoorden voor het niet op een dergelijke vacature reageren.

Zonder beter vacaturefilter blijven deze vacatures wel aangeboden worden aan werkzoekenden met een WW-uitkering. En als dat gebeurt is het aan de individuele UWV-medewerkers om daar een uitspraak over te doen:

Als de WW-gerechtigde principiële bezwaren heeft tegen het werken in een bepaalde bedrijfstak of functie, dan wordt in overleg met het UWV bekeken op welke wijze daarmee wordt omgegaan.

Met het risico op willekeur.

Overigens zat er wel een zeer interessante mening van de minister in zijn antwoord:

In het algemeen geldt dat er voldoende mogelijkheden zijn om te solliciteren naar functies die niet stuiten op gewetensbezwaren van de werkzoekende.

Het grote leger aan langdurige werklozen zal het hier vast niet mee eens zijn. En voelt iedereen in deze groep zich vrij genoeg om principiële bezwaren te uiten aan het UWV? Ik vraag het me af..

Geef een reactie

1 Comment